17/03/2014
Αρ. πρωτ.: Κ2-7557/13/13.2.2014 Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. - Τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε. - Περιεχόμενο ανακοίνωσης περί δικαστικής απόφασης πτώχευσης εμπόρου ή εταιρίας - Τρόπος άσκησης δικαιώματος εκούσιας εξόδου εταίρου
Πηγή:


efm_728x90