20/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Ε40/173-14/3/2014, Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) μισθολογικής περιόδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων
Πηγή:


efm_728x90