19/01/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Α02/1102/5-16/1/2014, Απογραφή ασφαλισμένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90