18/01/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Ε40/11-16/1/2014, Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90