26/01/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 11/2014, Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2014.
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90