12/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Ε57/2-4/3/2014, Συμπληρωματικές οδηγίες για την από 10/1/2012 εφαρμογή συστήματος on Line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας κοινών επιχειρήσεων
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90