11/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/144-4/3/2014, Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων με υποχρέωση καταχώρησης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑ.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

 

Υποβολή Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων

 

Αριθμ. Πρωτ. E40/144-4/3/2014

 

 

 

Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90