13/02/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Ε40/10-15/01/2014, Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90