14/02/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Α23/592/1-24/01/2014, Α)Κλοπή εντύπων αδειών διαμονής ενιαίου τύπου (βινιέτες) , Δελτίων Διαμονής και Δελτίων Μόνιμης Διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη της Ε.Ε., βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονή
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90