28/02/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 16/2014, Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 90 του Ν.4182/2013 που αφορούν: Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 8 περ. β΄ του Ν.3863/2010, όπως αυτές συμπληρώθηκαν από το άρθρο 138 παρ. Ζ΄ του Ν.4052/2012, σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώ
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90