03/03/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 18/2014, «Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών»
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90