07/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Γ36/02/1-05/03/2014, Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία « ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Κ.Ε.Α.Ο. ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (πλην Ι.Κ.Α. - Ε.Σ.Α.Μ.)
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90