06/03/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 24/2014, Υπαγωγή των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Ι. Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., για παροχές ασθένειας σε είδος και χρήμα αντίστοιχα.
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90