07/03/2016
ΙΚΑ αρ.πρωτ. Γ36/02/128/3.3.2016, «Κοινοποίηση του υπ’ αρ. πρωτ. 437/26.2.2016 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν τη ρύθμιση του αρ.28 του ν.4321/2015»

 

Σας κοινοποιούμε το αναφερόμενο στο θέμα έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο διευκρινίζεται ότι τυχόν επιβληθέντα από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης πρόστιμα που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές και προκύπτουν μετά τη χρονική περίοδο της ρύθμισης του αρ. 28 του ν.4321/2015, όπως ισχύει, δεν οδηγούν τη ρύθμιση σε απώλεια και δύνανται να υπαχθούν αυτοτελώς στην πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ν.4152/2013).

Στις περιπτώσεις που υποβληθούν στις υπηρεσίες σας σχετικά αιτήματα και μέχρι την υλοποίηση των απαιτούμενων τροποποιήσεων του ΟΠΣ-ΙΚΑ, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε για την εξυπηρέτηση των οφειλέτων με το Help Desk Καθυστερούμενων Οφειλών.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή των κοινοποιούμενων οδηγιών θα χορηγηθούν με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

Πηγή:


efm_728x90