18/12/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ Ε40/907/14.12.2015, Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016

 

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ: Ε40/535/28-07-2015 Γενικό Έγγραφο μας

Σας κοινοποιούμε αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, περιόδων απασχόλησης από 1/2016 έως 12/2016, οι οποίοι, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών Εσόδων, πρέπει να αναρτούνται διαδοχικά στις μονάδες του Ιδρύματος.

Υπενθυμίζουμε τις οδηγίες που είχαν δοθεί με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, αναφορικά με την περίοδο υποβολής της ΑΠΔ για τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα με έναρξη εφαρμογής το ΔΧ/2015 (υποβολή Ιανουάριος 2016).

Οι εν λόγω πίνακες είναι διαθέσιμοι και στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (http://www.ika.gr).

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

01/2016-12/2016

 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/2/2016

29/2/2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/2/2016

29/2/2016

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2016

31/3/2016

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2016

31/3/2016

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/4/2016

3/5/2016

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/4/2016

3/5/2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

3/5/2016

31/5/2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

3/5/2016

31/5/2016

ΜΑΙΟΣ

1/6/2016

30/6/2016

ΜΑΙΟΣ

1/6/2016

30/6/2016

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/7/2016

1/8/2016

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/7/2016

1/8/2016

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/8/2016

31/8/2016

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/8/2016

31/8/2016

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/9/2016

30/9/2016

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/9/2016

30/9/2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

3/10/2016

31/10/2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1/10/2016

31/10/2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/11/2016

30/11/2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/11/2016

30/11/2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/12/2016

2/1/2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/12/2016

2/1/2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2/1/2017

31/1/2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2/1/2017

31/1/2017

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. * ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

01/2016-12/2016

 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2016

31/3/2016

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/4/2016

3/5/2016

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/5/2016

31/5/2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1/6/2016

30/6/2016

ΜΑΙΟΣ

1/7/2016

1/8/2016

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/8/2016

31/8/2016

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/9/2016

30/9/2016

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/10/2016

31/10/2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1/11/2016

30/11/2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/12/2016

2/1/2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/1/2017

31/1/2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1/2/2017

28/2/2017

 

*Για περιόδους απασχόλησης από 01/01/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (εγκ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 19/2010)

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2016-12/2016

(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.)

 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/2/2016

29/2/2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/2/2016

29/2/2016

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2016

31/3/2016

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2016

31/3/2016

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/4/2016

3/5/2016

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/4/2016

3/5/2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

3/5/2016

31/5/2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1/5/2016

31/5/2016

ΜΑΙΟΣ

1/6/2016

30/6/2016

ΜΑΙΟΣ

1/6/2016

30/6/2016

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/7/2016

1/8/2016

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/7/2016

1/8/2016

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/8/2016

31/8/2016

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/8/2016

31/8/2016

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/9/2016

30/9/2016

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/9/2016

30/9/2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

3/10/2016

31/10/2016

ΣΕΠΤΕΜΕΒΡΙΟΣ

1/10/2016

31/10/2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/11/2016

30/11/2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/11/2016

30/11/2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/12/2016

2/1/2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/12/2016

2/1/2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2/1/2017

31/1/2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1/1/2017

31/1/2017

 

Πηγή:


efm_728x90