Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Ασφαλιστικά
18/07/2014
Αριθμ.Πρωτ.Σ07/ΓΕΝ/31/10.7.2014, Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο πληρωμής συντάξεων, εξαίρεσης από τον κλάδο ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θεώρησης της Δήλωσης Δικαιούχου Παροχής Σύνταξης για συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό»
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90