27/11/2015
Έλαστρον: Αύξηση πωλήσεων

 

Σε 45 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Έλαστρον ΑΕΒΕ Χαλυβουργικά Προϊόντα στο εννεάμηνο του 2015 από 38,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 5 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) αντιστράφηκαν πλήρως και ανήλθαν σε κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν άνοδο και ανήλθαν σε κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,9 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους βελτιώθηκαν και οι ζημιές περιορίστηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο 18% και διαμορφώθηκε σε 42,9 εκατ. ευρώ έναντι 36,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε ευρώ 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα, ήτοι σε ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90