24/11/2015
ΟΤΕ: Αναχρηματοδότηση δανείου

 

Την επαναγορά τμήματος των ομολόγων του που λήγουν το 2016 και το 2018 συνολικού ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ και την πρόθεση έκδοσης νέου ομολόγου τετραετούς διάρκειας (λήξεως το 2019) αποφάσισε ο ΟΤΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση προς τις χρηματιστηριακές αγορές, τα ομόλογα λήξεως Μαΐου 2016 θα επαναγορασθούν σε τιμή 101,50%, ενώ τα ομόλογα λήξεως Φεβρουαρίου 2018 θα επαναγορασθούν σε τιμή η οποία θα καθοριστεί βάσει των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς (mid swap rates), πλέον περιθωρίου 350 bps (μονάδων βάσης).

Συγκεκριμένα, το 2016 λήγουν για τον όμιλο ομόλογα ύψους 629 εκατ. ευρώ, ενώ το 2018 ομόλογα συνολικού ύψους 695 εκατ. ευρώ. Το επόμενο ομόλογο του ομίλου λήγει το 2020 και έχει ύψος 693 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι να επαναγοραστούν ομόλογα από το 2016 και 2018, με στόχο η αποπληρωμή τους να γίνει το 2019. To τελικό ποσό των ομολόγων που πρόκειται να επαναγορασθούν θα καθορισθεί από την ΟΤΕ plc και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση νέας έκδοσης ομολόγου. Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων της OTE plc, θα είναι σε ευρώ και θα φέρει σταθερό επιτόκιο. Αναφορικά με τα ομόλογα λήξεως Μαΐου 2016, οι ομολογιούχοι στους οποίους θα γίνει κατανομή του νέου ομολόγου και ταυτόχρονα θα υποβάλουν προς επαναγορά ομόλογα λήξεως Μαΐου 2016, θα λάβουν προτεραιότητα αποδοχής της πρότασης επαναγοράς. Δεν θα δοθεί αντίστοιχη προτεραιότητα αποδοχής σε λοιπούς ομολογιούχους.

Στόχος της εν λόγω συναλλαγής, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ομίλου, είναι η διαχείριση της λήξης των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου ΟΤΕ με αποδοτικό τρόπο.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90