05/11/2015
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών η Τράπεζα Πειραιώς

 

Στο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για την ΑΜΚ προχώρησε, χθες το απόγευμα στο Λονδίνο, η Τράπεζα Πειραιώς. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να διατηρηθεί ανοιχτό μέχρι την Παρασκευή και αφορά το σύνολο της αύξησης ύψους 4,933 δισ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, χθες, έληξε και η περίοδος αποδοχής της δημόσιας προσφοράς για επαναγορά ομολογιών. Σύμφωνα με παρουσίαση που η τράπεζα πραγματοποίησε σε ξένους αναλυτές, τα senior bonds ανέρχονται συνολικά σε 365 εκατ. ευρώ και τα junior σε 225 εκατ. ευρώ, ενώ ως κίνηση κεφαλαιακής ενίσχυσης, η οποία γίνεται αποδεκτή από τον SSM στο capital plan της Πειραιώς, είναι το έσοδο ύψους 165 εκατ. ευρώ από την πώληση της αιγυπτιακής θυγατρικής.

Η τράπεζα νωρίτρα εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα διενεργηθεί στις 15 Νοεμβρίου.

Τα θέματα που θα αποφασισθούν είναι:

(i) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, που θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών, σε ιδιώτες επενδυτές, άσκηση διαχείρισης παθητικού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και

(ii) Μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της τράπεζας (reverse split), η οποία δεν αναμένεται να είναι μικρότερη από 100 υφιστάμενες κοινές μετοχές για κάθε καινούργια κοινή μετοχή.

Η ελάχιστη τιμή ανά κοινή μετοχή στην Αύξηση Κεφαλαίου είναι 0,30 ευρώ, δηλαδή η ονομαστική τους αξία.

Το συνολικό ποσό, που θα αναζητηθεί μέσα από την διαδικασία βιβλίου προσφορών και από το ΤΧΣ, θα προσαρμοσθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της άσκησης διαχείρισης παθητικού.

Η Deutsche Bank AG Υποκατάστημα Λονδίνου και η UBS Limited ενεργούν ως υπεύθυνες τράπεζες της διαδικασίας, διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές η Credit Suisse Securities (Europe) Limited δρα ως διεθνής συντονιστής και συνδιαχειριστής και οι Euroxx Securities και Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενεργούν ως συνδιαχειριστές της αύξησης.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90