21/10/2015
Σύσταση μητρώου θερμοκοιτίδων για νεοφυείς επιχειρήσεις

 

Στη σύσταση μητρώου θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων συμφώνησαν οι εκπρόσωποι του τομέα με την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Ευγενία Φωτονιάτα.

Στόχος, να υποβοηθηθεί η νεοφυής επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» 2014-2020, που ξεκίνησε με την προδημοσίευση της πρώτης σχετικής δράσης. Το μητρώο θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο των δυνητικών ωφελουμένων στο πλαίσιο των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν την επόμενη περίοδο και ήδη από τη διαβούλευση που είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο της προδημοσίευσης, έχουν διατυπωθεί σχόλια και παρατηρήσεις, προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ρόλος των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.

Η υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας και η στροφή στην καινοτομία αποτελεί στρατηγική επιλογή του νέου προγράμματος, που διαπερνά οριζόντια όλα τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ. Το νέο ΕΣΠΑ προβλέπει κοινοτικά κονδύλια 19,9 δισ. ευρώ για όλα τα προγράμματα (στο ποσό περιλαμβάνονται και τα κονδύλια για την αγροτική οικονομία), ποσό που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 25,2 δισ. ευρώ περίπου, μαζί με την εθνική δαπάνη, δηλαδή τα χρήματα που θα βάλει ο κρατικός προϋπολογισμός. Από αυτά, τα 4,3 δισ. ευρώ είναι τα χρήματα του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», που θα αξιοποιηθούν για την επιδότηση επιχειρήσεων νέων και παλιών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, δηλαδή του εξαγωγικού προσανατολισμού. Το ποσό αυτό αφορά στη δημόσια δαπάνη, δηλαδή τα κοινοτικά και εθνικά χρήματα, χωρίς να περιλαμβάνεται η ιδιωτική συμμετοχή, που ποικίλλει ανάλογα με τη δράση. Οπως περιγράφονται στο Πρόγραμμα, οι τομείς που θα επιδοτηθούν είναι αυτοί της έρευνας, της καινοτομίας και τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας, της αγροδιατροφής και της βιομηχανίας τροφίμων, της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των υλικών, της περιβαλλοντικής βιομηχανίας και της δημιουργικής βιομηχανίας (π.χ. το ελληνικό design) και του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της υγείας, ενώ κλάδοι που δεν είναι επιλέξιμοι μπορούν να προσαρμοστούν σε κάποια από τις υφιστάμενες δράσεις, προκειμένου να τύχουν επιδότησης.

Σε ό,τι αφορά το παλιό ΕΣΠΑ, το υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε χθες ότι πλέον εκτελούνται απρόσκοπτα όλες οι εντολές πληρωμών έργων ΕΣΠΑ, καθώς από χθες Δευτέρα είναι προσβάσιμο για όλους τους υπεύθυνους λογαριασμών το σύστημα ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επιτάχυνση της υλοποίησης και πληρωμής των έργων και το ασφαλές κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, διαβεβαιώνει ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ομαλοποίηση των πληρωμών του ΠΔΕ.

 

Πηγή: kathimerini.gr


efm_728x90