30/09/2015
Ελεύθερη η αγορά μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού

 

Mε νέα τροποποιητική απόφαση απελευθερώνεται η δυνατότητα αγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού και άλλων επενδυτικών προϊόντων που ήταν το τελευταίο μπλοκάρισμα που είχαν επιβάλει τα capital controls.

Σύμφωνα με την τροποποίηση «επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδας από χρηματοοικονομικό ίδρυμα, για αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων εξωτερικού (ομόλογα, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) εφόσον ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου από τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά ή ο λογαριασμός πελατείας που τηρεί ο παρέχων τις επενδυτικές υπηρεσίες σε ίδρυμα από τον οποίον πραγματοποιείται η μεταφορά για λογαριασμό του δικαιούχου, έχει πιστωθεί μετά την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου 2015, με κεφάλαια που προέρχονται από έμβασμα εξωτερικού περιλαμβανομένων και κεφαλαίων που προέρχονται από πωλήσεις (εξαγορές) μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ή εισπράξεως μερισμάτων».

Η τροποποίηση αυτή για τα αμοιβαία κεφάλαια έρχεται ως συμπλήρωμα της υπουργικής απόφασης της 30ής Αυγούστου με την οποία επιτράπηκε η πώληση (εξαγορά) μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού, αλλά ταυτόχρονα δεν επιτρεπόταν η επανεπένδυσή τους σε τίτλους αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.

Unit Linked προϊόντα

Αυτοί που ουσιαστικά διευκολύνονται περισσότερο είναι οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) καθώς πλέον τους δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιούν τοποθετήσεις και στο εξωτερικό, αλλά κυρίως οι ασφαλιστικές, οι οποίες έχουν και αμοιβαία κεφάλαια στα ίδια επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια και έχουν μεγάλα χαρτοφυλάκια πελατών σε προϊόντα Unit Linked.

Σε ό,τι αφορά τις ΑΕΔΑΚ, υπήρχαν μεγάλα χαρτοφυλάκια α/κ Διαχείρισης Διαθεσίμων εξωτερικού τα οποία δέχθηκαν μεγάλες εισροές κεφαλαίων (πάνω από 2 δισ. ευρώ) από «σπασίματα καταθέσεων» στην αρχή του χρόνου, προκειμένου να προφυλαχθούν από πιθανό Grexit. Επίσης πολλά μετοχικά και ομολογιακά εξωτερικού μπορούσαν να εξαγοραστούν μετά τα capital controls, αλλά η δυνατότητα αυτή δημιουργούσε εκροές κεφαλαίων για τις ΑΕΔΑΚ.

Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά Unit Linked που επενδύουν σε ξένα προϊόντα και είχαν παγώσει τις πωλήσεις τους το προηγούμενο διάστημα, στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς με μεγάλο χαρτοφυλάκιο unit linked ανέφερε στην «Η» ότι τα unit linked προϊόντα ήταν μέχρι τα capital controls μία από τις καλύτερες ασφαλιστικές επενδυτικές επιλογές για τους ασφαλισμένους σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, αλλά μετά ουσιαστικά η αγορά πάγωσε, δημιουργώντας μεγάλες απώλειες εσόδων και στις εταιρείες και στους διαμεσολαβούντες.

Ταυτόχρονα πολλές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν μέσα στα χαρτοφυλάκιά τους μερίδια από ξένα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία είχαν αυξήσει θεαματικά τις αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων τους αλλά και τις αποδόσεις στα Προϊόντα Υπεραπόδοσης Μαθηματικών Αποθεμάτων (ΠΥΜΑ).

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90