13/11/2013
Επιτάχυνση επιστροφής ΦΠΑ ζητά ο Χ. Θεοχάρης

Νέες εντολές στους προϊσταμένους των εφοριών να επιταχύνουν την επιστροφή ΦΠΑ, ώστε να αποφευχθεί η καταβολή τόκων, έδωσε με εγκύκλιό του ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης.

Με την εγκύκλιο απλοποιούνται περαιτέρω τα κριτήρια ελέγχου για τις επιστροφές φόρου, ειδικά στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς ή δεν έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου. Για τις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ για τις οποίες απαιτείται η πραγματοποίηση σχετικού ελέγχου, δίνονται εντολές ώστε να εκδίδεται άμεσα η εντολή προσωρινού ελέγχου. Σήμερα εκκρεμούν στις εφορίες 12.441 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ συνολικού ύψους 782,17 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή ΦΠΑ ανέρχεται σε 511 ημέρες, παρά το ότι έχει ήδη θεσμοθετηθεί η υποχρέωση έντοκης καταβολής του οφειλόμενου φόρου, σε περίπτωση που το Δημόσιο δεν τον καταβάλλει μέσα σε διάστημα 90 ημερών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ. Θεοχάρη:

1 Για τις αιτήσεις οι οποίες διεκπεραιώνονται χωρίς έλεγχο η επιστροφή διενεργείται σε μικρό χρονικό διάστημα και κατά προτεραιότητα για τις αιτήσεις που αφορούν επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου το οποίο προέρχεται από διενέργεια απαλλασσόμενων πράξεων με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. εξαγωγές κ.λπ.) και τις αιτήσεις με τα μεγαλύτερα ποσά, προκειμένου να μειωθεί το συντομότερο δυνατό το ύψος των εκκρεμών αιτήσεων.

2 Η επιλογή από τον έφορο αιτήσεων για διενέργεια ελέγχου πριν από την επιστροφή, λόγω παραβατικής συμπεριφοράς, πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που διαθέτει στοιχεία (π.χ. δελτία πληροφοριών, εκθέσεις έλεγχου κ.λπ.), και από τα οποία προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι ο υποκείμενος στον φόρο κατά τις 5 τελευταίες ανέλεγκτες χρήσεις έχει υποπέσει σε παραβάσεις.

Ο έφορος στις περιπτώσεις αυτές, πριν από την επιστροφή, αιτείται τη διενέργεια προσωρινού ή τακτικού ελέγχου (ανάλογα με το είδος της παράβασης) με πλήρη, σαφή και τεκμηριωμένη αιτιολογία.

3 Προσωρινοί έλεγχοι από άλλη αιτία για την ίδια φορολογική ή διαχειριστική περίοδο που αφορά το αίτημα επιστροφής, για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου αλλά δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου, ολοκληρώνονται μετά την επιστροφή.

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90