12/11/2013
Εντός στόχων οι πρωτογενείς δαπάνες

Στα 35,02 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πρωτογενείς δαπάνες στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, αντί στόχου για 36,25 δισ. ευρώ ενώ σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, σταδιακά περιορίζεται ο αριθμός και το ποσοστό των αποκλίσεων υπουργείων από τους στόχους.

Αποκλίσεις έναντι των στόχων καταγράφονται στα υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Δικαιοσύνης και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Συνολικά από τα πέντε υπουργεία που είχαν παρουσιάσει υπερβάσεις έναντι των στόχων τους στο τέλος Ιουνίου, στο εννάμηνο τους στόχους πέτυχαν το υπουργείο Εσωτερικών και η Βουλή) ενώ τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών περιόρισαν τις αποκλίσεις. Τα υπόλοιπα υπουργεία που είχαν κινηθεί εντός των στόχων το εξάμηνο, πλην του υπουργείου Εργασίας, διατήρησαν την πορεία τους και στο εννεάμηνο.

Αποκλίσεις
Ειδικότερα αποκλίσεις καταγράφηκαν στα εξής:

1 Υπουργείο Οικονομικών: Συνολικές πληρωμές και απλήρωτες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το στόχο κατά 40,1 εκατ. ευρώ ή 8,3%, εξαιτίας κυρίως της καταβολής της τέταρτης δόσης της έκτακτης παροχής προς τους δικαστικο'υς υπαλλήλους και την πληρωμή 23,6 εκατ. που αφορά σε επιστροφές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε δικαιούχους μέσω τελωνείων.

2 Υπουργείο Εργασίας: Συνολικές πληρωμές και υποχρέωσεις που κατέστησαν απλήρωτες σημείωσαν υπέρβαση 490,8 εκατ. δηλαδή ποσοστό 5% έναντι των στόχων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην κατανομή 2,08 δισ. ευρώ στις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, ποσό που ενώ είχε υπολογισθεί στις δαπάνες του υπουργείου δεν είχε κατανεμηθεί στους μηνιαίους στόχους, μια κατανομή που γίνεται κατά τη διάρκεια του έτους.

3 Υπουργείο Δικαιοσύνης: Αυξήθηκαν οι απλήρωτες υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και συνολικά παρατηρείται απόκλιση 78,1 εκατ. ή 21,2% κυρίως εξαιτίας της πληρωμής έκτακτης παροχής των δικαστικών λειτουργών, ποσού 94,8 εκατ.

4 Σημαντική απόκλιση καταγράφηκε και στις επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις. Συνολικά παρατηρείται σημαντική απόκλιση 586,6 εκατ. ή 476,6%, που οφείλεται κυρίως στις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίες μέχρι τώρα εμφανίζονται στις πληρωμές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Ωστόσο οι πιστώσεις για τα έργα του ΠΔΕ μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό του υπουργείου Ανάπτυξης και κατανέμονται με απόφαση του ανά περιφέρεια. Εξαιρώντας την απόκλιση των δαπανών του ΠΔΕ, η διαμορφούμενη απόκλιση περιορίζεται στο 2,4%.

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90