16/09/2015
Κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ για την Ευρώπη Ασφαλιστική το α΄ 6μηνο

 

Διατήρηση της κερδοφορίας της στα 2,2 εκατ. ευρώ πέτυχε η Ευρώπη Ασφαλιστική το πρώτο εξάμηνο του έτους, ισχυροποιώντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική της θέση, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία βελτίωσε το περιθώριο κέρδους στο 24,4%, τα τεχνικά αποθέματα ανήλθαν σε 9,7 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των επενδύσεων και των χρηματικών διαθεσίμων ανήλθε σε 16,2 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το σύνολο των τεχνικών αποθεμάτων κατά 166,18%. Ο δείκτης περιθωρίου φερεγγυότητας ανήλθε στο 169%, ενώ η ελεύθερη περιουσία της εταιρείας ανήλθε σε 9,2 εκατ. ευρώ.

Η Ευρώπη Ασφαλιστική βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμασίας για εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τη Φερεγγυότητα (Solvency II) που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016 και με βάση το επιχειρηματικό πλάνο τριετίας 2015-2017 εκπονήθηκε η έκθεση αξιολόγησης ιδίου κινδύνου και φερεγγυότητας, στην οποία προβλέπεται βελτίωση των δεικτών κάλυψης των απαιτούμενων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα επόμενα έτη. O βαθμός κάλυψης του απαιτούμενου κεφαλαίου ανήλθε σε 145% το 2014 και προβλέπεται να αυξηθεί σε 176% έως το τέλος του 2017. Αντίστοιχα, ο δείκτης κάλυψης του ελάχιστου κεφαλαίου ανήλθε σε 239% το 2014 και προβλέπεται να αυξηθεί σε 295% έως το τέλος του 2017. Η παραγωγή ασφαλίστρων διαμορφώθηκε σε 9,1 εκατ. ευρώ έναντι 10,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, με τον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων να αποτελεί το 40,1% του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, ενώ οι λοιποί κλάδοι το 59,9%.

Στον κλάδο αυτοκινήτου η μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων οφείλεται κυρίως στην απόφαση της διοίκησής της να μην ακολουθήσει την πρακτική του χαμηλού ασφαλίστρου. Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εξάμηνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Νικόλαος Μακρόπουλος σημείωσε ότι «στη θετική πορεία της εταιρείας συνέβαλλαν η ανάπτυξη των συνεργασιών με νέα παραγωγικά δίκτυα, η ενίσχυση της θέσης της σε κλάδους ασφάλισης όπου μέχρι πρότινος δεν διέθετε ισχυρή παρουσία, η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, στους οποίους εξειδικεύεται για πάνω από 45 χρόνια, αλλά και στη χρηστή διαχείριση των οικονομικών της».

 

Πηγή: kathimerini.gr


efm_728x90