16/06/2015
Συμφωνία μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ομολογιακών δανείων της SingularLogic

 

Την υπογραφή συμβάσεων για την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιακών της δανείων, με την έκδοση δύο νέων κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 56,9 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η SingularLogic, μέλος του Ομίλου Marfin Investment Group.

Συνδιοργανώτριες τράπεζες είναι η Τράπεζα Eurobank Ergasias, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank. Η εκταμίευση των δανείων θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης και της στήριξης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στις δυνατότητες της εταιρείας για τη δυναμική, αυτόνομη ανάπτυξη και διατήρηση της ηγετικής της θέσης στον κλάδο.

Παράλληλα, η συμφωνία συμβάλει στην αναταξινόμηση ισόποσων τράπεζες της εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις της από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Με αυτή την έκδοση η εταιρεία ολοκλήρωσε την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του συνόλου του υφιστάμενου δανεισμού της.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90