07/05/2015
Νέες συνεργασίες εντός και εκτός Ε.Ε. για την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία

 

Αύξηση των εξαγωγών κατά 50% και του εργατικού δυναμικού κατά 30%, διπλασιασμός των επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη καθώς και επέκταση σε νέους τομείς, περιλαμβάνει το πενταετές επενδυτικό εθνικό σχέδιο της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας. Ήδη προωθεί νέες συνεργασίες με εταιρείες εντός και εκτός Ε.Ε., εξωστρέφεια με επίκεντρο την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική αλλά και καθιέρωση ενός οδικού χάρτη για την Έρευνα και την Ανάπτυξη.

Τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μέχρι το 2020, παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας κ. Βασίλης Κάτσος σε εκδήλωση του ΣΕΒ «Στροφή στην Ανάπτυξη: Ιδιωτικές Επενδύσεις για Διατηρήσιμες Νέες Θέσεις Εργασίας στην Ελλάδα», που παρακολούθησαν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jyrki Katainen, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Βιομηχανικός πυλώνας 
Εκπροσωπώντας την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) ο αντιπρόεδρός της και πρόεδρος της Pharmathen, κ. Βασίλειος Κάτσος, παρουσίασε τα σημαντικότερα στοιχεία που καθιστούν την ελληνική φαρμακοβιομηχανία έναν από τους πέντε σημαντικότερους βιομηχανικούς πυλώνες, στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα τόνισε την ιδιαίτερη συμβολή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην εθνική οικονομία, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, συνεισφορά της τάξης των 2,8 δισ. ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της χώρας, πάνω από 53.000 άμεσα ή έμμεσα επηρεαζόμενες θέσεις εργασίας, 80 ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και εξαγωγές αξίας άνω των 270 εκατ. ευρώ σε 85 χώρες παγκοσμίως.

Όσον αφορά στους στόχους της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για το 2020, ο κ. Κάτσος σημείωσε πως σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η αύξηση των εξαγωγών κατά 50%, μεταξύ άλλων και με την εξεύρεση ευκαιριών σε νέες αγορές, η αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά 30%, ο διπλασιασμός των επενδύσεων στον τομέα του Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), καθώς και η επέκταση σε νέους τομείς R&D. Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΠΕΦ για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, είναι η τεχνολογική διαφοροποίηση της ελληνικής παραγωγής φαρμάκου, η ενίσχυση των συνεργασιών με εταιρείες εντός και εκτός Ε.Ε., η εξωστρέφεια με επίκεντρο την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική και η καθιέρωση ενός οδικού χάρτη για την Έρευνα και την Ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο κ. Κάτσος ανέλυσε το πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Pharmathen, ως παράδειγμα ελληνικής επενδυτικής πρωτοβουλίας που κατάφερε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το παράδειγμα της Pharmathen χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Επικεφαλής Χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Jean-Christophe Laloux, κατά τη διάρκεια της δικής του εισήγησης, για να δείξει πως ο τομέας της παραγωγής φαρμάκου στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες επενδυτικής ανάπτυξης, που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν με επιτυχία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90