05/05/2015
Οικονομική αναδιάρθρωση για τον όμιλο Νηρέα

 

Στον έλεγχο των πιστωτριών τραπεζών περνά πλέον και επίσημα η πλειοψηφία των μετοχών της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών «Νηρεύς», καθώς στη χθεσινή επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων εγκρίθηκε το πλάνο αναδιάρθρωσης και η εκ νέου χρηματοδότηση της εταιρείας η οποία οδεύει προς «επανεκκίνηση» υπό την «επιτροπεία» των τραπεζών σχεδόν ταυτόχρονα με τον δεύτερο ισχυρό πόλο του κλάδου, την ιχθυοτροφεία Σελόντα.

Η οικονομική αναδιάρθρωση της Νηρεύς που περιλαμβάνει κεφαλαιοποίηση μεγάλου μέρους των απαιτήσεων των τραπεζών, διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών και έκδοση νέων ομολογιακών δανείων, είναι πιθανό να δρομολογήσει ευρύτερες ανακατατάξεις στον κλάδο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπό συζήτηση βρίσκεται και η απορρόφηση της επίσης εισηγμένης εταιρείας «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργες» η οποία πιθανότατα θα κινείται  στα πρότυπα της συμφωνίας που πρόσφατα έκλεισε η Σελόντα με την Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες  για απόκτηση μέρους του ενεργητικού της. Για την εν λόγω εταιρεία ενδιαφέρον υπό όρους εκφράζει και η εταιρεία Ανδρομέδα.  Παράλληλα ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η απορρόφηση της Sea Farm Ionian που επίσης εγκρίθηκε χθες.

Με βάση το πλάνο αναδιάρθρωσης το οποίο σχεδιάζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015, οι τράπεζες θα αποκτήσουν σε πρώτη φάση το 75,4% των μετοχών της Νηρεύς μετά την κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ στην πορεία το ποσοστό τους πιθανόν θα αυξηθεί περαιτέρω μέσω του μετρατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι (Αρ. Μπελλές με 21,16%,  Linnaeus Capital Partners με 23,6% και Ν. Χαβιαράς το 5,38%) θα υποστούν σημαντική μείωση των ποσοστών τους στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης το νέο διοικητικό συμβούλιο έγινε 9μελές από 7μελές προκειμένου να εκπροσωπείται και η Linnaeus Capital. Πρόεδρος στην εταιρεία θα παραμείνει ο Αριστείδης Μπελλές, ενώ τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Αντώνης Χαχλάκης

Το σχέδιο που εγκρίθηκε χθες προβλέπει:

-Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των τραπεζών μέχρι του ποσού των 58,6 εκατ. ευρώ. Περίπου 25,7 εκατ. ευρώ θα κεφαλαιοποιήσει η τράπεζα Πειραιώς, άλλα 16,2 εκατ. ευρώ η Alpha Bank, περίπου 12 εκατ. ευρώ η Eurobank και 4,6 εκατ. ευρώ η Eurobank.  Οι 195.333.333 νέες μετοχές που θα εκδοθούν υπέρ των τραπεζών θα διατεθούν στην τιμή των 0,30 ευρώ.

Θα προηγηθεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης κατά 66,245 εκατ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τα 1,34 στα 0,30 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή και το σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού.

-Την έκδοση τεσσάρων ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 119 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα θα εκδοθεί ένα εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό ύψους 58,219 εκατ. ευρώ, ένα κοινό ομολογιακό RCF Facility (ανακυκλούμενο) ύψους 31,450 εκατ. ευρώ, ένα ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές ύψους 24,466 εκατ. ευρώ από το οποίο θα παραιτηθούν οι παλαιοί μέτοχοι, και τέλος ένα κοινό ομολογιακό VAT Facility ύψους 4,883 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2014, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του ομίλου, ο τραπεζικός δανεισµός είχε φθάσει στα 235,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά διαγράφονται (κεφαλαιοποιούνται») τα 58,6 εκατ. ευρώ ενώ άλλα 119 εκατ. ευρώ αναχρηματοδοτούνται.

Η προηγούμενη χρήση έκλεισε με οριακά μειωμένα έσοδα σε επίπεδο ομίλου (195,2 εκατ. ευρώ), θετικά λειτουργικά κέρδη EBITDA ύψους 13,5 εκατ. ευρώ και ζημιές 15,5 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: www.capital.gr


efm_728x90