08/09/2015
ΑΤΕ Ασφαλιστική: Κέρδη 11,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015

 

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική, κατά το α' εξάμηνο του 2015, παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 11,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων ύψους 9,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ξεπερνώντας τα πολυσύνθετα προβλήματα που δημιουργεί το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την αμείωτη ένταση του ανταγωνισμού,κατόρθωσε να αυξήσει την κερδοφορία της διατηρώντας την σε υψηλά επίπεδα, περιορίζοντας σημαντικά τη μείωση των ασφαλιστικών της εργασιών, μείωση που προβλέπεται σταδιακά να μηδενισθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας για το α' εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκε στο ύψος των 65,3 εκατ. ευρώ, έναντι 73,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Η μείωση αυτή προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων. Στον κλάδο Ζωής, που αποτελεί το 30% του χαρτοφυλακίου ασφαλίστρων, το ύψος του χαρτοφυλακίου παρέμεινε αμετάβλητο. Αντίστοιχα, το σύνολο των αποζημιώσεων για την αναφερόμενη περίοδο ανήλθε σε 40,4 εκατ. ευρώ έναντι 46,8 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Καθαρή θέση

Η συνέχιση της λειτουργικής κερδοφορίας και κατά το α' εξάμηνο του 2015 συνέβαλε στην αύξηση της καθαρής θέσης της εταιρίας, η οποία διαμορφώνεται στο ύψος των 100 εκατ. ευρώ περίπου, από 89 εκατ. ευρώ που ήταν στην αρχή της χρήσης, παρέχοντάς της τη δυνατότητα να καλύπτει πλήρως τους κανόνες φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης προς τις Εποπτικές Αρχές. Παράλληλα, ολοκληρώνεται κατά το αμέσως επόμενο διάστημα η προετοιμασία για την πλήρη και έγκαιρη εναρμόνιση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής με τις εποπτικές της υποχρεώσεις, ενόψει της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου Solvency ΙΙ.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90