06/04/2015
Ποιες οι προτάσεις της κυβέρνησης για τον τραπεζικό τομέα

 

Σε αντίθεση με τα κοινοτικά δεδομένα, σε ό,τι αφορά το πιστωτικό σύστημα της χώρας, φαίνεται να βρίσκονται οι προτάσεις της κυβέρνησης για τις τράπεζες όπως αυτές κατατέθηκαν στους θεσμούς.

Η κυβέρνηση προτείνει «μία συζήτηση» με στόχο να ερευνήσει την ανάγκη δημιουργίας ενός «εθνικού υπερεπόπτη» στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ο οποίος, όπως αναφέρεται, σε συνεργασία με τα υφιστάμενα όργανα θα είναι αρμόδιος για την εποπτεία των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των εταιρειών επενδύσεων. Οπως παρατηρούν πηγές των θεσμών αλλά και αναλυτές από τον χώρο των τραπεζών, κάτι τέτοιο θα έρθει σε αντίθεση με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την τραπεζική ενοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τον μηχανισμό εποπτείας όλων των τραπεζών που εδρεύουν στην Ευρωζώνη μέσω του SSM (Single Supervisory Mechanism), ο οποίος σε συνεργασία με τις κεντρικές τράπεζες των χωρών-μελών της Ευρωζώνης έχει την αποκλειστική ευθύνη της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της τραπεζικής ενοποίησης.

Ο μηχανισμός αυτός βρίσκεται σε καθημερινή βάση σε επαφή με τα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα, ελέγχοντάς τα σε βάθος και δίνοντας εγκρίσεις για όλες τους τις ενέργειες, ενώ συγχρόνως δίνει στην ΕΚΤ στοιχεία, όπως την ποιότητα του ενεργητικού των ευρωπαϊκών τραπεζών και τη μεταβολή της, την κεφαλαιακή τους επάρκεια, ακόμη τον τρόπο λειτουργία τους σε κρίσιμα θέματα όπως οι εγκρίσεις δανείων κ.λπ. Μάλιστα, σε συχνά διαστήματα, περίπου κάθε μήνα, στελέχη του SSM επισκέπτονται τα τραπεζικά ιδρύματα και ασκούν επιτόπιους ελέγχους πέραν της καθημερινής ανταλλαγής αλληλογραφίας. Αντιστοίχως, ο μηχανισμός αυτός συνεργάζεται και με τις υπηρεσίες τόσο των κεντρικών τραπεζών στις χώρες της Ευρωζώνης αλλά και των Κεφαλαιαγορών, προκειμένου να ασκήσει τους ανάλογους ελέγχους στις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και στις εταιρείες επενδύσεων.

Στις προτάσεις της, η κυβέρνηση, περιγράφοντας ένα σκεπτικό της αντιμετώπισης της κρίσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναφέρεται στο μεγάλο μέγεθος των «κόκκινων» δανείων, ενώ υπογραμμίζει πως αποτελεί κύρια προτεραιότητά της η ενδυνάμωση των τραπεζών και η επανεκκίνηση της οικονομίας. Ωστόσο, επειδή το κείμενο χρησιμοποιεί τη φράση «for consolidating the banks», αρκετοί μεταφράζουν το παραπάνω ως πρόθεση για περαιτέρω συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, λένε οι ίδιοι αναλυτές, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να γίνει λόγω των μεγάλων πλέον μεγεθών των τραπεζών, ενώ απαιτείται η σχετική απόφαση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών.

Η κυβέρνηση βεβαίως αναφέρεται και στην πάγια πρότασή της να ερευνήσει, σε συνεργασία με τους θεσμούς, τη δυνατότητα της δημιουργίας μίας εταιρείας Asset Management, η οποία θα διαχειρισθεί κόκκινα δάνεια με το κεφαλαιακό μαξιλάρι των 10,9 δισ. ευρώ που έχει το ΤΧΣ.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90