27/03/2015
Απαισιοδοξία μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το 2015

 

Η ελληνική μεσαία επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ανησυχία το 2015, ενώ οι μεσαίες επιχειρήσεις σε κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που πέρασαν από την πρόσφατη κρίση είναι αισιόδοξες, αναφέρει έρευνα της Ernst & Young. Το 47% των στελεχών ελληνικών μεσαίων επιχειρήσεων είναι απαισιόδοξο για την κατάσταση στην ελληνική οικονομία.

Στον αντίποδα, το 87% στελεχών μικρομεσαίων εταιρειών από τα υπόλοιπα κράτη στην Ευρώπη θεωρεί την τρέχουσα επιχειρηματική συγκυρία καλή ή αρκετά καλή. Ο Παν. Παπάζογλου, επικεφαλής της ΕΥ στην Ελλάδα αναφέρει: «Η δυναμική των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και την ευόδωση της προσπάθειας αντιμετώπισης της ανεργίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα της ΕΥ σε ό,τι αφορά τη χώρα μας εκπέμπει ένα ανησυχητικό μήνυμα.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η γενική εικόνα μεταξύ των μεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη βελτιώνεται, η Ελλάδα παρουσιάζει το χαμηλότερο δείκτη επιχειρηματικού κλίματος (-21) μεταξύ των χωρών του δείγματος, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων προβλέπει μείωση των επενδύσεων. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η σύγκριση του κλίματος αυτού με τις άλλες χώρες που επλήγησαν από την κρίση, όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία ή ανταγωνίστριες γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία». Η Ιρλανδία (81%), η Ελλάδα (80%) και η Νορβηγία (79%) τάσσονται πιο θετικά υπέρ της αύξησης δημοσίων δαπανών, ενώ η Γερμανία (56%), το Λουξεμβούργο (59%) και η Ελβετία (61%) είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της λιτότητας.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90