26/03/2015
Καθαρά κέρδη 66 εκατ. ευρώ το 2014 για την Εθνική Τράπεζα

 

Με καθαρή κερδοφορία ύψους 66 εκατ. ευρώ μετά από φόρους και έκτακτες προβλέψεις έκλεισε τη χρήση του 2014 ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζα. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου προ έκτακτων απομειώσεων διαμορφώθηκαν στα 174 εκατ. απορροφώντας τις έκτακτες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ενώ τα δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο ομίλου και σε 83% σε ό,τι αφορά την Ελλάδα.

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη του ομίλου το 2014 ανήλθαν 229 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 226 εκατ. ευρώ το 2013. Αύξηση σημείωσαν τα οργανικά έσοδα προ προβλέψεων κατά 77% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Ενισχύθηκαν οι χορηγήσεις κατά 2,7% σε σχέση με το 2013, κυρίως λόγω των εργασιών στην Τουρκία.

Οι λειτουργικές δαπάνες σε επίπεδο ομίλου σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 12% σε σχέση με το 2013, κυρίως σαν αποτέλεσμα της συγκράτησης του κόστους στην Ελλάδα.

Το επαναλαμβανόμενο κόστος κινδύνου παρέμεινε σχεδόν σταθερό στο δ' τρίμηνο του 2014 στις 245 μ.β., σημειώνοντας μείωση κατά 24 μονάδες βάσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου υπήρξε βελτιούμενη το 2014.

Σε επίπεδο ομίλου ο ρυθμός δημιουργίας δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά το δ' τρίμηνο επιβραδύνθηκε κατά 23%, (στα 265 εκατ. ευρώ). Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμεινε σταθερός σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στο 24%, και σε 32% στην Ελλάδα.

Το ποσοστό κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκε σημαντικά στο 60%, από 54% το 2013.

Η κεφαλαιακή θέση παραμένει εύρωστη με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων CET 1 στο 13,6%.

Με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (Οδηγία 2024 CRD IV), ο δείκτης διαμορφώνεται στο 9,4%.

Τα θετικά αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας τόσο σε επίπεδο δ' τριμήνου όσο και στο σύνολο του έτους επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ομίλου, σημειώνει ο μέχρι χθες διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

Παρά την αβεβαιότητα του δ' τριμήνου, ο όμιλος κατάφερε να επιτύχει θετικό αποτέλεσμα ακόμα και μετά την επιβάρυνση από σημαντικού ύψους έκτακτες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που διενεργήθηκαν το δ' τρίμηνο του 2014.

Σε επίπεδο ρευστότητας, παρά τις σημαντικές εκροές που έχουν σημειωθεί, η τράπεζα σημείωσε χαμηλότερες εκροές έναντι της εγχώριας αγοράς. Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, ο ρυθμός δημιουργίας εγχώριων επισφαλειών συνέχισε να επιβραδύνεται και κατά το δ' τρίμηνο του έτους.

Οι εγχώριες καταθέσεις συρρικνώθηκαν κατά 2,2 δισ. στο δ' τρίμηνο του 2014 λόγω της αύξησης της πολιτικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, στηριζόμενη στο συγκριτικό πλεονέκτημα του χαμηλού δείκτη δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα (81,5% στο γ' τρίμηνο 2014) και στη δυνατότητα άντλησης σημαντικού ύψους ρευστότητας από το Ευρωσύστημα, η ΕΤΕ συνέχιζε να παρέχει στήριξη στην ελληνική οικονομία με τη χορήγηση νέων δανείων ύψους 0,4 δισ. στο δ' τρίμηνο του 2014, και συνολικά 1,4 δισ. για όλο το έτος.

Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι η τράπεζα έχει τη δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας από το Ευρωσύστημα που ανέρχεται σε 15 δισ. ευρώ.

Χρηματοδότηση
Πάντως αυξημένη παρουσιάζεται η εξάρτηση της ΕΤΕ από το ευρωσύστημα ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας η οποία οδήγησε σε συνέχεια της εκροής καταθέσεων κατά τον Ιανουάριο και τον Φερβουάριο.

Έως τα μέσα Μαρτίου η συνολική έκθεση της ΕΤΕ στο Ευρωσύστημα ανερχόταν στα 23,0 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 13,3 δισ. αντλήθηκαν από τον μηχανισμό ELA, και εξαιρουμένων των τίτλων ΕΤΧΣ, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 13% του συνολικού ενεργητικού.

Λούκα Κατσέλη και Λ. Φραγκιαδάκης ανέλαβαν τα ηνία
Τη θέση της προέδρου της Εθνικής Τράπεζας ανέλαβε χθες η κ. Λούκα Κατσέλη, ενώ του διευθύνοντος συμβούλου ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας εξέλεξε ως μέλη του τη Λ. Κατσέλη και τον Λ. Φραγκιαδάκη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ. Γεωργίου Ζανιά και Αλέξανδρου Τουρκολιά.

Επίσης, την παραίτησή του υπέβαλε και ο κ. Στέφανος Βαβαλίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των νέων μελών από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το Δ.Σ. της ΕΤΕ ευχαρίστησε τους κ. Ζανιά και Τουρκολιά για την πολύτιμη συνεισφορά τους και ευχήθηκε στη νέα διοίκηση επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90