24/03/2015
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση κατά 16% στον βιομηχανικό τζίρο τον Ιανουάριο

 

Μείωση κατά 16% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιανουαρίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2014, έναντι μείωσης 5,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2014 - Ιανουαρίου 2015, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2013 - Ιανουαρίου 2014, παρουσίασε μείωση κατά 2,0%, έναντι μείωσης 5,6% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 16% το μήνα Ιανουάριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2014, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 5,7%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 16,2%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ποτών, ειδών ένδυσης και παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα.

Επίσης, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 16,0% το μήνα Ιανουάριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2014, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

- Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 12,7%.
- Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 20,2%.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 12,7% το μήνα Ιανουάριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2014, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 3,7%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 12,8%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ποτών, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και βασικών μετάλλων.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 20,2% το μήνα Ιανουάριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2014, προήλθε από τις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 7,6%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλε κυρίως η μείωση του δείκτη του 2ψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 20,4%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων και μη μεταλλικών ορυκτών.

Επίσης, η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς στη Βιομηχανία κατά 20,2% το μήνα Ιανουάριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2014, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

- Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 14,8%.
- Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 22,8%.

 

Πηγή: www.capital.gr


efm_728x90