16/03/2015
Αύξηση πωλήσεων και κερδών παρουσίασε η Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις το 2014

 

Σε 6,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2014, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της εταιρείας Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 57,1%.
 
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 28,9 εκατ. ευρώ έναντι 26,1 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη χρήση του 2013.
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνεχιζόμενη αυξητική τάση του τουριστικού ρεύματος στη διάρκεια του 2014, σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση των δαπανών, οδήγησε σε σημαντική αύξηση του μικτού κέρδους κατά το 2014.
 
Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν κέρδος 592.000 ευρώ το 2014, έναντι ζημίας 1,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη χρήση του 2013.
 
Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε 320.000 ευρώ έναντι 755.000 ευρώ αντίστοιχα.
 
 
Πηγή: finance.in.gr


efm_728x90