12/03/2015
Στις αρχές του Απριλίου η διάθεση του 26,9% των μετοχών της FinansBank

 

Σε έναν περίπου μήνα και συγκεκριμένα στις αρχές του Απριλίου, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διάθεση πακέτου που αντιστοιχεί στο 26,9% της Finansbank, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας. Το μοντέλο διάθεσης που έχει επιλεγεί είναι αυτό του στρατηγικού επενδυτή ή ομάδας βασικών επενδυτών που θα καλύψουν μέρος της συνδυασμένης προσφοράς.

Μετά την προχθεσινή τελική έγκριση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Εθνική ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει εντός του Απριλίου στη διάθεση ως 9,54 δισεκατομμυρίων μετοχών της Finansbank.

Στόχος μάλιστα της Εθνικής είναι η διάθεση να ολοκληρωθεί στις αρχές Απριλίου, υπό την αίρεση, βέβαια, αφενός των συνθηκών που θα επικρατούν στην αγορά και αφετέρου της λήψης των σχετικών εγκρίσεων.

Θεσμικοί
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs, Bank of America και Morgan Stanley. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τρέξουν παρουσιάσεις της Finansbank σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, καθώς στόχος είναι το μεγαλύτερο μέρος της διάθεσης να απορροφηθεί από ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Η Finansbank προτίθεται να προχωρήσει σε έκδοση και διάθεση ως 7.150.000.000 νέων κοινών μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, καθώς και σε διάθεση ως 800 εκατ. υφιστάμενων μετοχών κυριότητας Εθνικής. Επιπρόσθετα η Εθνική θα διαθέσει ως 1,59 δισ. υφιστάμενες μετοχές για λόγους συμπληρωματικής κατανομής. Έως 795.000.000 μετοχές μπορούν να επαναγορασθούν από την Εθνική για σκοπούς σταθεροποίησης. Στόχος είναι η ανεύρεση ομάδας επενδυτών που θα αποδεχθεί ότι η Εθνική θα διατηρήσει τον έλεγχο και επομένως το management της τράπεζας.

Με βάση το υφιστάμενο πλάνο αναδιάρθρωσης που έχει κατατεθεί και εγκριθεί από τη DG COmp, η Εθνική Τράπεζα έχει την υποχρέωση να διαθέσει το 40% του συνόλου της Finansbank εντός του 2015 (26,9% τώρα και 13% σε δεύτερη φάση) διατηρώντας υπό τον έλεγχό της την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής της θυγατρικής.

Χρηματιστήριο
Ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, σε δηλώσεις του αναφέρει: «Με μεγάλη ικανοποίηση υποδεχόμαστε την ανακοίνωση πρόθεσης της Finansbank να προβεί σε διάθεση μετοχών, μέσω re-IPO, στο δυναμικά αναπτυσσόμενο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και πιστεύουμε ότι η προσφορά αυτή θα υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας. Η ΕΤΕ σκοπεύει να παραμείνει μέτοχος πλειοψηφίας στη Finansbank και είμαστε πεπεισμένοι ότι, υπό την καθοδήγηση της κορυφαίας διοικητικής ομάδας της Finansbank και σε συνδυασμό με ένα ισχυρό μοντέλο λειτουργίας και με το εξαιρετικό της προσωπικό, η τράπεζα θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυσσόμενη τουρκική αγορά».

Η κατανομή των μετοχών μεταξύ της διεθνούς και της εγχώριας προσφοράς μένει να καθορισθεί ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών της τουρκικής τράπεζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής η Finansbank θα αντλήσει από τη διάθεση σημαντικά κεφάλαια, χρηματοδοτώντας έτσι την περαιτέρω επέκτασή της στην ταχέως αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά της Τουρκίας.

Η Finansbank μέσω και της άντλησης των κεφαλαίων αυτών στοχεύει μεσοπρόθεσμα μεταξύ άλλων να: α) επιτύχει μέση ετήσια αύξηση των δανείων της 20% κατ' ελάχιστον, β) επιτύχει απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων και απόδοση μέσου ενεργητικού 15% και 1,8% αντίστοιχα και γ) διατηρήσει κεφαλαιακή επάρκεια με στόχο δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 (σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ) στο 12% κατ' ελάχιστον.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90