10/03/2015
Επιδείνωση του κλίματος στις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος τον Φεβρουάριο

 

Επιδείνωση του κλίματος στις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος κατέγραψε τον Φεβρουάριο ο δείκτης Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500), εν μέσω ανασφάλειας για τις τρέχουσες εξελίξεις. 

Ο NGBI 500, τον φετινό Φεβρουάριο, προσέγγισε το -22, έναντι -18 τον Ιανουάριο, -11 τον Δεκέμβριο του 2014, -10 τον Νοέμβριο, -15 τον Οκτώβριο, -6 τον Σεπτέμβριο και -1 τον Φεβρουάριο του 2014.

Σύμφωνα με όσα τονίζονται, όσον αφορά τα επιμέρους δεδομένα του δείκτη, εμφανίζονται ελαφρώς καλύτερες οι προσδοκίες για το επόμενο εξάμηνο, εξέλιξη που πιθανότατα δημιούργησε η προσωρινή συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών. Ωστόσο, η αγορά εργασίας παρουσιάζει εικόνα κατάρρευσης, ενώ στην ερώτηση για τον τζίρο των επιχειρήσεων τα ποσοστά είναι από τα χειρότερα του NGBI 500 από το τέλος του 2012 - αρχές του 2013.

Τον Φεβρουάριο, οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 18% ότι η κατάσταση τους είναι καλή, έναντι 26% τον Ιανουάριο του 2015. Το 41% δηλώνουν ότι η κατάσταση τους είναι ικανοποιητική,. Το 41%, έναντι 30% τον Ιανουάριο, λένε ότι η κατάσταση είναι κακή.

Για το επόμενο εξάμηνο, το 21% των επιχειρήσεων, εκτιμούν ότι θα είναι καλύτερη η κατάσταση τους, έναντι 17% τον Ιανουάριο. Στασιμότητα προβλέπει το 38% (35% τον Ιανουάριο) και επιδείνωση το 41%, έναντι 48% τον προηγούμενο μήνα.

Στο πεδίο της απασχόλησης, μόλις στο 2% διαμορφώνεται πλέον η τάση για προσλήψεις, έναντι 4% τον Ιανουάριο του 2015. Χαμηλότερο ποσοστό από το 2% έχει να παρατηρηθεί από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2012.

Η πρόθεση απολύσεων είναι σημαντικά αυξημένη και διαμορφώνεται στο 30%, έναντι 20% τον Ιανουάριο, ενώ η "μερίδα του λέοντος" των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων -και συγκεκριμένα το 68%- επιλέγει να διατηρήσει αμετάβλητο τον αριθμό του προσωπικού του.

Όσον αφορά στο ερώτημα για τον τζίρο της επιχείρησης, τον Φεβρουάριο, το 10% των επιχειρήσεων δήλωσε πως παρουσίασε ανοδική πορεία, έναντι 5% τον Ιανουάριο. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό απέχει πάρα πολύ από τα αντίστοιχα που καταγράφονταν μέχρι το τέλος του 2014, τα οποία κινούνταν σταθερά από τον περσινό Ιούλιο και μετά σε επίπεδα άνω του 15%.

Συρρίκνωση πωλήσεων αποτυπώνεται από το 59% (52% ήταν το αντίστοιχο ποσοστό του Ιανουαρίου του 2015) των επιχειρήσεων, ενώ στασιμότητα αναφέρει το 31%, έναντι 43% τον προηγούμενο μήνα. Μεγαλύτερο ποσοστό συρρίκνωσης πωλήσεων έχει να καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2013.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90