08/01/2014
Ταχύτερη επαναφορά των τραπεζών στους ιδιώτες

 

Την άμεση κατάθεση (την ερχόμενη εβδομάδα) του νομοσχεδίου για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών που θα διευκολύνει την επιστροφή των τραπεζών σε ιδιώτες αναμένει η αγορά. Το σχέδιο νόμου θα προβλέπει ουσιαστικά κίνητρα στους ιδιώτες και θα παρέχει ελευθερία κινήσεων στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ειδικότερα περιλαμβάνει τρεις κορυφαίες ενότητες:

Oι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών δεν θα διενεργούνται με την υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως προβλέπει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου έγιναν και οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Είναι προφανές πως στόχος του νομοσχεδίου είναι η μετάβαση των τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα νωρίτερα από τον αρχικώς προβλεπόμενο χρόνο, με δεδομένο πως η αγορά επιτρέπει ή ακόμη καλύτερα, επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών θα πραγματοποιούνται σε τιμές αγοράς, κάτι το οποίο σημαίνει πως το ΤΧΣ θα είναι σε θέση να προσφέρει μετοχές σε τιμή χαμηλότερη από εκείνη που έχει υπολογιστεί με βάση τα κεφάλαια τα οποία έχει διαθέσει για την εκάστοτε τράπεζα. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί πως κάτι τέτοιο μέχρι πρότινος δεν επιτρεπόταν και πως η διοίκηση του ΤΧΣ απαιτούσε νομική κάλυψη, προκειμένου να προχωρήσει σε μία τέτοιου είδους ενέργεια.

Η αρχή θα πραγματοποιηθεί με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, η οποία θα φθάσει μέχρι 2,5 δισ. ευρώ και η οποία θα διενεργηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Από την αύξηση αυτή εκτιμάται πως το ΤΧΣ θα καταμετρήσει πρόσκαιρες ζημιές, οι οποίες θα εξισορροπηθούν σταδιακά από πωλήσεις μετοχών τραπεζών σε υπέρτερες τιμές αφού με την ιδιωτικοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων δημιουργούνται οι συνθήκες για κάτι τέτοιο.

Προβλέπεται πως το ΤΧΣ θα μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες προτάσεις όσον αφορά τα warrants των τραπεζών απευθύνοντας προσκλήσεις στους κατόχους τους. Οι δημόσιες προτάσεις σε σχέση με τα warrants θα στηρίζονται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των επενδυτών και θα παρακολουθήσουν τη χρηματιστηριακή νομοθεσία περί δημοσίων προτάσεων. Αυτό ερμηνεύεται ως εξής:

Οι δημόσιες προτάσεις δεν θα είναι υποχρεωτικές - σε πρώτη φάση τουλάχιστον- δηλαδή δεν θα αποσυρθούν τα warrants από το Χρηματιστήριο έως ότου λήξουν. Ετσι οι επενδυτές θα έχουν το δικαίωμα να τα εξασκήσουν ή να τα δώσουν ανταποκρινόμενοι σε ανάλογη πρόσκληση-πρόταση του Ταμείου.

Οι τιμές στις δημόσιες προτάσεις θα διαμορφωθούν με βάση το μέσο όρο του τελευταίου εξαμήνου, όπως προβλέπει η χρηματιστηριακή νομοθεσία. Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως για να υπάρξει κίνητρο, θα πρέπει η τιμή στην οποία διαπραγματεύονται τα warrants στο Χρηματιστήριο να είναι χαμηλότερη τη στιγμή που θα διενεργείται η δημόσια πρόταση. Αν συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός warrants -σε βάθος χρόνου- τότε ενδέχεται το νομοσχέδιο να προβλέπει την υποχρεωτικότητα της δημόσιας πρότασης, η οποία προφανώς θα μπορεί κατά καιρούς να επαναλαμβάνεται (π.χ. αν μαζευτεί το 95% του συνόλου των τίτλων).

Με βάση τη δημόσια πρόταση θα απελευθερώνονται μετοχές τραπεζών που είναι δεσμευμένες για την εξάσκηση των warrants προκειμένου να γίνουν placements (ιδιωτικές τοποθετήσεις) τα οποία θα πραγματοποιούνται σταδιακά. Ετσι με βάση την κατά στάδια πραγματοποίησή τους και το γεγονός ότι θα ενισχύονται οι τιμές των μετοχών λόγω της ιδιωτικοποίησης των τραπεζών, το ΤΧΣ θα μπορεί να επιτυγχάνει όλο και υψηλότερες τιμές καλύπτοντας τυχόν τις ζημιές που θα του δημιουργηθούν κατ' αρχήν από αυξήσεις κεφαλαίου τραπεζών σε χαμηλότερες τιμές.

Φορολογία
Μολονότι δεν είναι διευκρινισμένο, εικάζεται ότι οι δημόσιες προτάσεις είναι δυνατόν να γίνουν με ανταλλαγή μετοχών ή να περιλαμβάνονται και οι δύο δυνατότητες ή και ένα σύστημα μεικτό (ανταλλαγή μετοχών και μετρητά). Οπως όλα δείχνουν όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί κάποιες φορολογικές εκκρεμότητες (όσον αφορά τις δημόσιες προτάσεις στα warrants) και γι' αυτό τον λόγο δεν έχει προχωρήσει η προγραμματισμένη για χθες καταρχήν κατάθεσή του. Ενα από τα κρίσιμα φορολογικά θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν είναι η φορολόγηση της υπεραξίας στις δημόσιες προτάσεις ιδιαίτερα στην περίπτωση ανταλλαγής warrants με μετοχές. Σε κάθε περίπτωση το πνεύμα του νόμου είναι η συντόμευση της επαναϊδιωτικοποίησης των συστημικών τραπεζών, στοιχείο το οποίο θα τονώσει τη χρηματιστηριακή αγορά αλλά και την δράση των τραπεζών, αφού η εγγεγραμμένη προς αυτές εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών θα διευκολύνει και τον στόχο τους που είναι η έξοδος στις αγορές και η χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας.

Οδηγός τα stress tests
Οι τυχόν κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών στο πλαίσιο των stress tests αναμένεται να προσδιοριστούν εντός των προσεχών ημερών από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις πάντως το αποτέλεσμα θα τύχει και της τελικής επεξεργασίας από την τρόικα. Εν τω μεταξύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014, έχει ξεκινήσει η προσαρμογή των ευρωπαϊκών τραπεζών στο καθεστώς της Βασιλείας ΙΙΙ και όσον αφορά τον αναβαλλόμενο φόρο, το οποίο θα ισχύσει και για τη χώρα μας.

Οι κανόνες της Βασιλείας προβλέπουν πως γενικά οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των τραπεζών αφαιρούνται από τα εποπτικά τους κεφάλαια στο ποσό που αυτές υπερβαίνουν το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (core tier Ι). Ομως η προσαρμογή θα γίνει σταδιακά και σε διάστημα δεκαετίας. Το ισχύον όριο είναι πιθανόν να μην ισχύσει για το τέταρτο τρίμηνο, προκειμένου και οι ελληνικές τράπεζες να είναι συγκρίσιμες σε επίπεδο στοιχείων με τις ευρωπαϊκές, οι οποίες εμφανίζονταν να έχουν σημαντικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.

Ανταλλαγή μετοχών
Μολονότι δεν είναι διευκρινισμένο, εικάζεται ότι οι δημόσιες προτάσεις είναι δυνατόν να γίνουν με ανταλλαγή μετοχών ή να περιλαμβάνονται και οι δύο δυνατότητες ή και ένα σύστημα μεικτό (ανταλλαγή μετοχών και μετρητά).

Κίνητρο
Οι τιμές στις δημόσιες προτάσεις θα διαμορφωθούν με βάση τον μέσο όρο του τελευταίου εξαμήνου, όπως προβλέπει η χρηματιστηριακή νομοθεσία. Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως για να υπάρξει κίνητρο, θα πρέπει η τιμή στην οποία διαπραγματεύονται τα warrants στο Χρηματιστήριο να είναι χαμηλότερη τη στιγμή που θα διενεργείται η δημόσια πρόταση.

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90