22/01/2015
Συρρίκνωση στην Ελλάδα για τον φαρμακευτικό κλάδο

 

Στοιχεία για την κατάσταση της φαρμακευτικής αγοράς στην Ελλάδα, από την IMS Health, δείχνουν συρρίκνωση του κλάδου στο διάστημα του εννεαμήνου 2014, (-6,0% σε αξία και -0,9% σε όγκο). Παράλληλα, μέσα σε ένα χρόνο (Οκτώβριος 2013 - Σεπτέμβριος 2014) η συνολική αγορά μειώθηκε κατά 4,9% (αξίες) κυρίως των συνεχιζόμενων μειώσεων στις τιμές των φαρμάκων.

Υπολογίζεται ότι αθροιστικά από το 2010, όταν ήδη είχε ξεκινήσει η πτώση, η αγορά του φαρμάκου έχει απωλέσει περίπου το 32,9% σε αξίες χονδρικής (και περί το 9,5% σε όγκο).

Σε επίπεδο θεραπευτικών κατηγοριών, από τις 4 μεγαλύτερες κατηγορίες (καταλαμβάνουν το 66,5% του συνόλου σε αξίες), τα καρδιολο-γικά και τα νευρολογικά υποχωρούν κατά 7,7% και 5,5% αντίστοιχα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες οι οποίες εμφανίζουν ήπια πτωτική τάση. Όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής της IMS Health, κ. Νίκος Κωστάρας, «σε επίπεδο φαρμακευτικών εταιρειών υπάρχουν μικρές ανακατατάξεις στην ιεράρχηση των 10 πρώτων εταιρειών, μέσα στο εννεάμηνο του 2014 και σε συσχέτιση με το προηγούμενο έτος, αλλά οι πέντε πρώτες έχουν απωλέσει συνολικά μερί-διο περίπου 1% σε αξίες και το ίδιο ποσοστό σε όγκο.

Η διείσδυση των γενοσήμων σε ετήσια κυλιόμενη βάση ανέρχεται σε 15,7% σε αξίες και 14,8% σε όγκο παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 1% σε σχέση με το προηγούμενο κυλιόμενο 12μηνο. Σε επίπεδο νέων προϊόντων το μερίδιο ανέρχεται στο 3,1% σε αξίες και 2,4% σε όγκο, με τις θεραπείες για καρδιολογικά και νευρολογικά σκευάσματα να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στα νέα λανσαρίσματα».

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90