29/07/2015
ΕΧΑΕ: Βουτιά στα καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο

 

Μειωμένα κατά 60% ήταν τα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ το πρώτο εξάμηνο του 2015 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και διαμορφώθηκαν σε 5,4 εκατομμύρια ευρώ έναντι 13,4 εκατ. ευρώ. Ανάλογη κάμψη παρατηρήθηκε και στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ), που ανήλθαν στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 18,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Με πτώση ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο και ο κύκλος εργασιών του ομίλου, καθώς υποχώρησε στα 18,5 εκατ. ευρώ έναντι 26,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, ενώ μετά την αφαίρεση του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 25,6 εκατ. ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών, καθώς επίσης και τον μειωμένο σε σχέση με πέρυσι αριθμό εταιρικών γεγονότων από εισηγμένες εταιρείες (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, νέες εισαγωγές κ.λπ.).

Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο του 2015 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 101,8 εκατ. ευρώ έναντι 150 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 32%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 35%, συγκρινόμενη με το α’ εξάμηνο του 2014 (47,7 δισ. ευρώ έναντι 73,2 δισ. ευρώ).

Ρευστότητα

Η ρευστότητα της αγοράς, μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα, μειώθηκε από 59,4% το α’ εξάμηνο 2014 στο 53% το α’ εξάμηνο 2015, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 189 εκατ. μετοχές, έναντι 100 εκατ. μετοχές το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 105% (95 χιλ. έναντι 46,5 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μικρότερη άνοδο 3,7% λόγω των μειώσεων των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μείγματος προϊόντων στην αγορά.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90