09/01/2015
Πρόβλημα επάρκειας ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος από το 2018

 

Προβλήματα επάρκειας ισχύος από το 2018 αναμένεται να αρχίσει να παρουσιάζει το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, σύμφωνα με τη μελέτη «Επάρκεια της Ηλεκτροπαραγωγής στο διασυνδεδεμένο σύστημα την περίοδο 2015-2024», που εκπόνησαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πολυτεχνείο Αθηνών για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2018 θα είναι μία κρίσιμη χρονιά γιατί από τότε θα αρχίσουν να εμφανίζονται προβλήματα στην επάρκεια ισχύος, μικρά στην αρχή, τα οποία όμως θα αυξηθούν σημαντικά ως το 2020 και θα φθάσουν σε επίπεδα σοβαρής απειλής για την επάρκεια ισχύος της χώρας το 2024. Στην εκτίμηση αυτή μάλιστα συγκλίνουν όλα τα σενάρια για την εξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής και της ζήτησης τα επόμενα χρόνια, που εξετάστηκαν κατά την εκπόνηση της μελέτης.

Τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν όλες τις πτυχές του ηλεκτρικού συστήματος, όπως την ικανότητά του να καλύψει τη ζήτηση αιχμής, να ανταποκριθεί στη διαρκώς μεταβαλλόμενη και αβέβαιη καμπύλη φορτίου, καθώς και σε συνθήκες υπερπροσφοράς ισχύος, όταν δηλαδή η παραγωγή ξεπερνά τη ζήτηση και θα πρέπει να περικοπεί παραγωγή από ΑΠΕ. Από την άλλη πλευρά η αξιοπιστία και η ευελιξία του συστήματος εξαρτώνται από μία σειρά από παραμέτρους, των οποίων η ακριβής εξέλιξη τα επόμενα χρόνια είναι δύσκολο να προβλεφθεί, όπως π.χ. η πορεία της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι αποσύρσεις ή η μείωση της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, ο ρυθμός ανάπτυξης των νέων ΑΠΕ και η διαθεσιμότητα καθαρών εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Για το 2018, η μελέτη εκτιμά ότι θα υπάρχουν προβλήματα επάρκειας για 4,8 ώρες ετησίως οπότε και θα απαιτηθεί να ληφθούν μέτρα, που θυμίζουν τις προ κρίσης εποχές, όπως π.χ. ο περιορισμός της ζήτησης, η αύξηση των εισαγωγών κ.λπ.

Το σύστημα δείχνει περισσότερο ευάλωτο σε όλα τα σενάρια που εξετάζουν τη χαμηλή παραγωγή ηλεκτρισμού από λιγνιτικές μονάδες σε αντίθεση με τα σενάρια της υψηλής λιγνιτικής παραγωγής, ανεξάρτητα από τις μεταβολές στις άλλες πηγές ενέργειας και τις διακυμάνσεις της ζήτησης.

Επίσης, όλα τα σενάρια που εξετάστηκαν δείχνουν ότι παραγωγή ηλεκτρισμού από μονάδες φυσικού αερίου έχει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη του κενού που δημιουργείται λόγω χαμηλής διαθεσιμότητας άλλων πηγών ενέργειας όπως ο λιγνίτης και οι εισαγωγές.

Η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την κάλυψη της οριακής ζήτησης στο μέλλον, λόγω της αύξησης της μεταβλητής παραγωγής των ΑΠΕ. Από την πλευρά της ασφάλειας εφοδιασμού, ο ρόλος αυτός των μονάδων αερίου υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί εν λειτουργία στο μέλλον το δυναμικό των υφιστάμενων μονάδων αερίου και να διασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών της χώρας σε φυσικό αέριο. Σε περίπτωση απόσυρσης των μονάδων αερίου λόγω οικονομικών προβλημάτων μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρότατα προβλήματα στην αξιοπιστία του συστήματος.

Εξάλλου, η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο παίζει διπλό ρόλο ως προμηθευτής ενέργειας του συστήματος, γιατί καλύπτει το κενό από τις άλλες πηγές ηλεκτροπαραγωγής αλλά και ως προμηθευτής υπηρεσιών του συστήματος.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90