19/12/2014
Τιτλοποίηση δανείων 1,2 δισ. από την Τράπεζα Πειραιώς - Συμφωνία με την KKR

 

Η πρώτη σημαντική τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων από την Τράπεζα Πειραιώς είναι γεγονός. Η Πειραιώς συμφώνησε με την KKR τη δημιουργία επενδυτικού σχήματος για τη μεταβίβαση, μέσω τιτλοποίησης, χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων της ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Οι εταιρείες του σχήματος που θα δημιουργηθούν και στις οποίες θα μεταβιβασθούν τα τιτλοποιημένα αυτά δάνεια θα τελούν υπό τη διαχείριση ή και τον έλεγχο της ΚΚR Credit, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα αναλάβει την τραπεζική εξυπηρέτηση (servicing) του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από ενήμερα και μη εξυπηρετουμενα δάνεια καθώς και από μετοχικούς τίτλους που αφορούν τις επιχειρήσεις των δανειοληπτών αυτών.

Με αυτόν τον τρόπο, η τράπεζα κάνει αποτελεσματική τη διαχείριση πολύπλοκων δανείων και μειώνει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει από τα δάνεια αυτά. Η συμφωνία προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση μέχρι 300 εκατ. ευρώ προς τις επιχειρήσεις-δανειολήπτες. Η χρηματοδότηση αυτή θα είναι διαθέσιμη από τα funds που θα βρίσκονται υπό τη διαχείριση της KKR Credit. Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αυτών των δανείων αναλαμβάνει η KKR Credit με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Ετσι θα προκύψουν ωφέλειες και για τις δύο πλευρές.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2015.

Η KKR συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παγκοσμίως επενδυτικούς οίκους, έχοντας υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αξίας 96,1 δισ. δολαρίων, ενώ διαθέτει σημαντική προϊστορία σε διεθνείς επενδύσεις ανά την υφήλιο.

Αναφερόμενος στη συναλλαγή, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Ανθιμος Θωμόπουλος, δήλωσε: «Η συμφωνία με την KKR δίνει το στίγμα μιας νέας και δυναμικής προσέγγισης στη διαχείριση των δανείων και συμμετοχών της τράπεζας. Όντας η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα, εξετάζουμε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε και να μεγιστοποιήσουμε την ανάκτηση κεφαλαίων από τις θέσεις μας αυτές. Η KKR διαθέτει ένα εξαιρετικό ιστορικό σε παγκόσμιο επίπεδο και την απαραίτητη εμπειρία στην υποστήριξη εταιρειών για ενίσχυση της αξίας τους μέσω της επένδυσης μακροπρόθεσμων κεφαλαίων και της οργανωτικής και χρηματοδοτικής αναδιάρθρωσης. Η πρόθεσή της να επενδύσει πρόσθετα κεφάλαια σε σχέση με το μεταβιβαζόμενo χαρτοφυλάκιο αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90