18/12/2014
Η φορολογική αβεβαιότητα, η μεγαλύτερη πρόκληση για τον επιχειρηματικό κόσμο

 

Όμηρος της πολυδαίδαλης φορολογικής νομοθεσίας είναι ο επιχειρηματικός κόσμος, αδυνατώντας να προχωρήσει σε ένα στοιχειώδη οικονομικό προγραμματισμό για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στην Ευρώπη προκύπτει ότι η αβεβαιότητα προκαλείται από τις συχνές αλλαγές στη νομοθεσία, στην Ελλάδα η ασάφεια και οι ελλιπείς οδηγίες της φορολογικής διοίκησης δημιουργούν τη φορολογική αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία και συγκεκριμένα το 92,3% των Ελλήνων ερωτηθέντων θεωρεί ότι υπάρχει φορολογική αβεβαιότητα στη χώρα, χαρακτηρίζοντάς την τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους οι επιχειρήσεις. Οι δύο κύριες αιτίες φορολογικής αβεβαιότητας είναι οι «ασαφείς, αντιφατικές ή ελλιπείς οδηγίες των φορολογικών αρχών» και δευτερευόντως οι «συχνές αλλαγές στη νομοθεσία». Αντίστοιχα, για τους Ευρωπαίους, οι «συχνές αλλαγές στη νομοθεσία» θεωρούνται η κύρια αιτία φορολογικής αβεβαιότητας.

Επίσης, η πλειοψηφία των Ελλήνων ερωτηθέντων (84,6%) απάντησε ότι η περισσότερη βεβαιότητα για το μέλλον του φορολογικού συστήματος έχει τον μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στην εμπορική ανταγωνιστικότητα της χώρας. Σύμφωνη σε αυτό βρίσκεται και η Ευρώπη με ποσοστό 46,1%. Ακολουθούν η «απλοποίηση του φορολογικού συστήματος» στη 2η θέση με ποσοστό 61,5% και οι παράγοντες «προβλέψιμη και συνεργάσιμη φορολογική αρχή» και «βελτιωμένα φορολογικά κίνητρα».

Όπως αναφέρει η επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της Deloitte Ελλάδος κ. Μαρία Τρακάδη: «O καινούργιος φορολογικός νόμος χαρακτηρίζεται από απλότητα και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες και διευκρινίσεις σε αρκετά σημαντικά σημεία δημιουργεί ανησυχία στα στελέχη. Τα φορολογικά τμήματα των εταιρειών επιθυμούν σταθερή φορολογική νομοθεσία, καθώς πιστεύουν ότι αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμπορική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Δεν επιθυμούν την αβεβαιότητα, επικροτούν την απλότητα και τονίζουν την ανάγκη για φορολογικά κίνητρα και για συνεργασία με τις φορολογικές αρχές ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας».

Τα ευρήματα τη έρευνας:

-  Η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ξεχώρισαν ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης ως οι πιο ευνοϊκές από φορολογικής απόψεως. Δηλαδή, οι χώρες αυτές αναφέρθηκαν ως οι πιο ελκυστικές οικονομίες για τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων.

-  Από τις επτά μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, η Ιταλία ξεχώρισε ως η λιγότερο ευνοϊκή από φορολογικής απόψεως, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και τη Ρωσία.

-  Όπως είχαν απαντήσει και πέρυσι οι Ευρωπαίοι επικεφαλής φορολογικών τμημάτων, η σταθερότητα και η απλότητα είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθιστούν το φορολογικό σύστημα μιας χώρας ευνοϊκό. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που συντείνουν στη φορολογική αβεβαιότητα σχετίζονται με τις συχνές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία και με την ασάφεια και τις παλινδρομήσεις στις αποφάσεις και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους των φορολογικών αρχών.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr


efm_728x90