16/12/2014
Από σήμερα επιστρέφει η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου

 

Επιστρέφει από σήμερα η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα χρηματιστήρια Κύπρου και Αθήνας, κλείνοντας ένα εξαιρετικά δύσκολο κεφάλαιο για την ιστορία του πιστωτικού ιδρύματος. Την απόφαση έλαβαν οι κεφαλαιαγορές της Κύπρου και της Ελλάδας. Οι απαιτούμενες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές δόθηκαν, με αποτέλεσμα να επιστρέψει η μετοχή της τράπεζας στο ΧΑΚ και το ΧΑ.

Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης από τα δύο χρηματιστήρια τον Μάρτιο του 2013 μετά τις δραματικές αποφάσεις του Eurogroup για την Κύπρο, όταν συγχρόνως τότε είχαν ληφθεί και οι σχετικές αποφάσεις για «κούρεμα» των καταθέσεων που υπερέβαιναν τα 100.000 ευρώ ανά καταθέτη στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι εκείνη την εποχή οι δραστηριότητες της τράπεζας στην Ελλάδα αποκτήθηκαν από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Έκτοτε η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Κύπρου ανατράπηκε, με τους τότε μετόχους να κατέχουν σήμερα κοντά στο 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου, που πάντως θα είναι και πάλι διαπραγματεύσιμο στις δύο χρηματιστηριακές αγορές.

Συγκεκριμένα στα δύο Χρηματιστήρια εισέρχονται 8904.425.940 νέες μετοχές. Οι μετοχές των παλιών μετόχων έχουν προσαρμοστεί μετά από reverse split σε αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε 100 παλιές.

Αυτό συνέβη καθώς πρόσφατα, η τράπεζα προχώρησε σε έκδοση κεφαλαίου στην τιμή του 0,24 ευρώ ανά μετοχή -περίπου 17 σεντ κάτω από τη λογιστική της αξία. Αυτή θα είναι η τιμή που θα ξεκινήσει σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών της τράπεζας και στα δύο Χρηματιστήρια.

Η Τράπεζα Κύπρου στις 18 Σεπτεμβρίου ολοκλήρωσε τη διαδικασία τοποθέτησης και ανοιχτής προσφοράς και προχώρησε στην έκδοση 4.166.666.667 νέων συνήθων μετοχών με ονομαστική αξία 0,10 ευρώ ανά μετοχή στην τιμή του 0,24 ευρώ ανά μετοχή.

Μαζί με τις μετοχές αυτές σήμερα στο Χρηματιστήριο εισάγονται προς διαπραγμάτευση ακόμη 3.873.269.066 μετοχές που παραχωρήθηκαν στους κατόχους ανασφάλιστων καταθέσεων, 5.781.443 που παραχωρήθηκαν στους κατόχους τίτλων μειωμένης εξασφάλισης και 858.708.764 μετοχές που εκδόθηκαν στη Λαϊκή Τράπεζα, που βρίσκεται υπό εκκαθάριση καθώς η Τράπεζα Κύπρου απορρόφησε τις εργασίες της.

Η ονομαστική αξία των μετοχών προσδιορίζεται σε 0,10 ευρώ η κάθε μετοχή.

Οι μέτοχοι με ποσοστό που υπερβαίνει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας είναι:

• Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, με ποσοστό 9,624%.

• Renova Group, με ποσοστό 5,455%.

• TD Asset Management, με ποσοστό 5,232%.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD»), με ποσοστό 5,021%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, John Hourican, αναφερόμενος στην επανένταξη της μετοχής της τράπεζας στο ΧΑΚ και στο Χ.Α., είπε ότι στόχος δεν είναι η άντληση χρημάτων, αλλά η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90