10/12/2014
Απαραίτητη η σύμπραξη δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης σύμφωνα με το ΚΕΠΕ

 

Την ανάγκη δημιουργίας κοινών σχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης υγείας προκρίνουν πλέον και επίσημα θεσμικά ερευνητικά κέντρα, όπως το ΚΕΠΕ, στη χθεσινή ημερίδα που διοργάνωσε η Interamerican. Ο διευθύνων σύμβουλος της Interamerican κ. Kώτσαλος, αφού επισήμανε αφενός πόσο χαμηλό είναι το ποσοστό της ιδιωτικής ασφάλισης ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα, τόνισε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες τόσο οι κοινωνικές όσο και οι οικονομικές προκειμένου να κληθεί η ιδιωτική ασφάλιση να δράσει ταυτόχρονα με τη δημόσια. Έτσι θα ωφεληθούν το μέγιστο δυνατόν οι πολίτες, πληρώνοντας ταυτόχρονα μικρότερες εισφορές, ενώ θα εξοικονομήσει πόρους και το Δημόσιο. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά Ν. Φίλιππας, τόνισε πως παρά το γεγονός ότι η δημόσια δαπάνη υγείας ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης υγείας είναι συνεχώς αυξανόμενη, εντούτοις τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά. Aξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη μελέτη του ΚΕΠΕ στην Ελλάδα το ποσοστό κοινωνικών δαπανών που καταλήγει στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα είναι μόλις το 10% και είναι το δεύτερο χαμηλότερο μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ εκτός από την Τουρκία, ενώ η Ελλάδα κατέχει την ένατη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και αρκετά πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Κοινό συμπέρασμα, τόσο από τη μελέτη του ΚΕΠΕ όσο και από τις εκτιμήσεις της Interamerican, είναι ότι οι δημογραφικές αλλαγές και η γήρανση του πληθυσμού ουσιαστικά αυξάνουν τις ανάγκες για περισσότερες δαπάνες υγείας στην Ελλάδα. Εάν το σύστημα δεν μεταρρυθμιστεί και εκσυγχρονιστεί, τότε θα οδηγηθεί με βεβαιότητα σε ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση.

Οι προκλήσεις στον χώρο της υγείας για την ιδιωτική ασφάλιση σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκεται στις έννοιες των παγκοσμιοποιημένων υπηρεσιών (globalization), όξυνση του ανταγωνισμού με θετικές προοπτικές, συνέργειες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά τις δημογραφικές αλλαγές, εκτός από την υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού οδηγεί σε αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και ανάγκη για δημιουργία νέων προτύπων. Οι ανάγκες για δαπάνες για υγεία και περίθαλψη θα πρέπει οδηγούν σε αναμόρφωση των συστημάτων υγείας στις αναπτυγμένες οικονομίες. Η αναμόρφωση μπορεί να γίνει μέσω νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών στον χώρο της υγείας, με online και mobile υπηρεσίες υγείας και κυρίως υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε νοσοκομεία της Γερμανίας και της Δανίας, συνεργασίες σε επίπεδο περιφερειακών νοσοκομείων, η δημιουργία εθνικού e-portal υγείας στη Δανία καθώς και τα παραδείγματα Alzira στην Ισπανία, ολιστικής φροντίδας και περίθαλψης στην Αυστρία και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημόσια και ιδιωτικής συνεργασίας (PPP) στην Πορτογαλία. Το πλέον εντυπωσιακό είναι η δημιουργία Medicon Valley σε Δανία και Σουηδία.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90