02/12/2014
Θετική η πορεία των εισηγμένων - Αύξηση των πωλήσεων και των λειτουργικών κερδών τους

 

Την απεικόνιση του θετικού γ' τριμήνου ΑΕΠ στις λογιστικές καταστάσεις εννιαμήνου των εισηγμένων επισημαίνει η έκθεση της BETA ΑΧΕΠΕΥ με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 202 εισηγμένων τονίζοντας ότι συνεχίζουν να βελτιώνονται τα λειτουργικά αποτελέσματα καταγράφοντας διψήφιο περιθώριο κέρδους, ενώ αποτυπώνονται πολλές αναμορφώσεις αποτελεσμάτων και έκτακτα αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, τα λειτουργικά κέρδη στο εννεάμηνο διαμορφώνονται σε 5,2 δισ. ευρώ με αύξηση 7,5%, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 51,514 δισ. ευρώ με αύξηση 1,4%, ενώ αδύναμα εμφανίζονται τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους (-627, 3 εκατ. ευρώ) τα οποία έχουν επηρεαστεί από τις αυξημένες προβλέψεις και τη φορολογία.

Καθοριστικοί παράγοντες βελτίωσης τζίρου και οργανικών αποτελεσμάτων είναι οι εποχικές επιδράσεις λόγω της αύξησης τουρισμού στους κλάδους μεταφορών, τροφίμων-ποτών, ξενοδοχείων, η μείωση του κόστους πρώτων υλών (πετρέλαιο) σε βιομηχανικές και η ενσωμάτωση υπεραξιών από μετοχές και ομόλογα σε χρηματοοικονομικές εταιρείες (τράπεζες και ασφαλιστικές). Ωστόσο η έκθεση επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλές πολιτικές αβεβαιότητες που επηρεάζουν αρκετές επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά και θετικές προοπτικές για τη συνέχεια μέχρι το τέλος της χρήσης.

Η ανάλυση επισημαίνει ότι μπορεί το σύνολο των εταιριών στην τελική γραμμή να εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμία ωστόσο η πιο αντιπροσωπευτική ανάγνωση βρίσκεται στην οργανική κερδοφορία καθώς ο κύκλος αναδιάρθρωσης των ισολογισμών φαίνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί για τις περισσότερες εισηγμένες.

Σε επίπεδο λειτουργικών κερδών η εικόνα βελτιώνεται καθώς οι εισηγμένες εταιρίες εμφανίζουν αύξηση 7,5% στο εννεάμηνο και 6,3% στο γ' τρίμηνο. Δεδομένης της υψηλότερης αύξησης σε σχέση με τον τζίρο το λειτουργικό περιθώριο βελτιώνεται κατά 36 μονάδες βάσης στο σύνολο φθάνοντας στο 10,87% στο γ' τρίμηνο ενώ στο εννεάμηνο το σχετικό μέγεθος βρίσκεται στο 10,10%. Είναι ίσως από τις πιο σημαντικές αναγνώσεις αυτής της περιόδου καθώς το διψήφιο ποσοστό στο λειτουργικό περιθώριο αφήνει μια απόσταση ασφαλείας για το τι θα μείνει την τελική γραμμή. Ιστορικά οι χρονιές που έκλεισαν με 10+% περιθώριο ήταν θετικές και σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας. Λόγω της επαναληπτικής ιδιότητας των λειτουργικών κερδών η χρήση του 2014 μπορεί να μην αφήνει ισχυρά κέρδη μετά τους φόρους, έχει θέσει ωστόσο τις βάσεις για μια εξαιρετική συνέχεια στην επόμενη χρονιά.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90