02/12/2014
Τα αποτελέσματα των stress tests για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες

 

Εντός των προδιαγραφών που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις υποχρεωτικές κεφαλαιακές επάρκειες των ασφαλιστικών εταιρειών κινήθηκαν οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, που πληρούν επισήμως τις περισσότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις των Solvency II.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU - WIDE STRESS TEST 2014).

Από την ελληνική ασφαλιστική αγορά συμμετείχαν δώδεκα ασφαλιστικές εταιρείες, καλύπτοντας το 72,28% των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στο Βασικό Σενάριο (Core Stress) και το 93,10% των τεχνικών προβλέψεων στο Σενάριο Χαμηλών Επιτοκίων (Low Yield).

Οι 12 εταιρείες στην Ελλάδα

Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ευρωπαϊκή Πίστη, οι θυγατρικές τραπεζών Εθνική ΑΕΕΓΑ, ΑΤΕ Ασφαλιστική (πριν εξαγοραστεί από την Ergo), η Εurolife, η Alpha Life και οι θυγατρικές πολυεθνικών, Interamerican, Allianz, AXA, Generali, ING, Groupama, Metlife. Σκοπός της άσκησης ήταν η εκτίμηση της αντοχής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ακραία σενάρια μεταβολής των οικονομικών παραμέτρων και των ασφαλιστικών κινδύνων και η αναγνώριση των επιπτώσεών τους εν όψει της προετοιμασίας της ασφαλιστικής αγοράς για την εφαρμογή του επερχόμενου εποπτικού πλαισίου, Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II).

Η άσκηση διενεργήθηκε με στοιχεία 31.12.2013 και περιελάμβανε δύο μέρη: το Βασικό Σενάριο (Core Stress) και το Σενάριο Χαμηλών Επιτοκίων (Low Yield).

Οι 167 στην Ε.Ε.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο Βασικό Σενάριο συμμετείχαν 167 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 60 ασφαλιστικοί όμιλοι και 107 μεμονωμένες (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 55% των συνολικών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, ενώ στο Σενάριο Χαμηλών Επιτοκίων συμμετείχαν 225 (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 60% των τεχνικών προβλέψεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις εγχώριων παραγόντων, οι κεφαλαιακές επάρκειες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα βελτιωμένες το 2014 μετά τις ανακεφαλαιοποιήσεις τους και τουλάχιστον υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχουν ανάγκες κεφαλαιακής αναπλήρωσης.

Το αισιόδοξο σενάριο

Σύμφωνα με την EIOPA, ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος είναι -γενικά- επαρκώς κεφαλαιοποιημένος σε όρους Solvency II. Το 14% των εταιρειών (οι οποίες εκπροσωπούν το 3% επί του συνολικού ενεργητικού) έχει σχέση κεφαλαιακής επάρκειας Solvency II κάτω του 100%.

Ο κλάδος, σύμφωνα με την άσκηση προσομοίωσης, είναι πιο ευάλωτος σε ένα σενάριο «διπλής κρίσης» (double hit), το οποίο συνδυάζει μείωση ενεργητικού των επιχειρήσεων σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Σε περίοδο παρατεταμένης μείωσης επιτοκίων, το 24% των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ευρώπης δεν θα έχουν την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια για τα Solvency II και ορισμένες μάλιστα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα να ανταποκριθούν στις κεφαλαιακές προδιαγραφές σε ορίζοντα 8-11 ετών.

Η έκθεση της EIOPA
Στην έκθεση της EIOPA , ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σενάριο των χαμηλών επιτοκίων, το οποίο προσομοιάζει με σενάριο «ιαπωνοποίησης» αλλά και το σενάριο της απότομης αντιστροφής των επιτοκίων.

Βάσει του σεναρίου των χαμηλών επιτοκίων, οι Εποπτικές Αρχές κάθε χώρας (η Τράπεζα της Ελλάδος στην Ελλάδα) θα πρέπει να εξετάσουν τις σχέσεις ενεργητικού / παθητικού (απαιτήσεων / υποχρεώσεων) και τις στρατηγικές risk management για να σιγουρευτούν ότι οι εταιρείες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις κεφαλαιακές συνθήκες που δημιουργούν τα χαμηλά εγγυημένα επιτόκια.

Τον λόγο, τώρα, έχει η Τράπεζα της Ελλάδος για την προσαρμογή των επιχειρήσεων
Ο πρόεδρος της EIOPA, Gabriel Bernadino, αναφερόμενος στα stress tests που διοργάνωσε η εποπτική αρχή του, τόνισε ότι «τα στρες τεστ του 2014 αποτέλεσαν ένα πραγματικό εποπτικό εργαλείο. Έδωσε στους αρμόδιους της Ευρωπαικής Ένωσης μία επικαιροποιημένη εικόνα από τη διαμορφωμένη ετοιμότητα των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των επερχόμενων Solvency II και να υποδείξουν στην EIOPA τους τομείς που είναι οι εταιρείες ευάλωτες. Οι συστάσεις της EIOPA θα επιβεβαιώσουν ότι οι αδυναμίες των επιχειρήσεων θα εντοπιστούν και κατόπιν των ενεργειών των εθνικών εποπτικών αρχών θα ρυθμιστούν». Σύμφωνα με πληροφορίες της «Η», σε επικοινωνία του G. Bernadino με ανώτατα στελέχη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, τονίστηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις πληρούν σε μεγάλο βαθμό τους όρους κεφαλαιακής επάρκειας και ότι πιθανότατα δεν θα χρειαστούν επιπρόσθετες κεφαλαιακές «ενέσεις» προκειμένου να είναι έτοιμες για τον α' πυλώνα ελέγχου (κεφαλαιακό) των Solvency II. H Tράπεζα της Ελλάδας έχει δεσμευτεί στην EIOPA ότι θα πράξει ότι χρειαστεί για την τεχνική προσαρμογή των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών στους όρους των Solvency II.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90