28/11/2014
Πρόσθετη πίστωση 20 εκατ. ευρώ για 500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

Πρόσθετη πίστωση 20 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δοθεί στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της ετήσιας πίστωσης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στα 135 εκατ. ευρώ. Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν εντός του Δεκεμβρίου σε περίπου 500 επιχειρήσεις δικαιούχους του προγράμματος, που έχουν προχωρήσει στην ολοκλήρωση ή την σε σημαντικό ποσοστό υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις αφορούν σε αγορά παγίων, εξοπλισμού, εκσυγχρονισμού, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λπ. ύψους 20.000-100.000 ευρώ στον κλάδο των Υπηρεσιών, 30.000-300.000 ευρώ στη Μεταποίηση και 20.000-300.000 ευρώ στον Τουρισμό.

Το ποσοστό ενίσχυσης διαφέρει ανάλογα με την Περιφέρεια όπου υλοποιείται το έργο και το μέγεθος της επιχείρησης.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90