17/11/2014
Βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και αύξηση πωλήσεων

 

Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας και περιθωρίων EBITDA κατά περίπου 10%, συνέχιση στην άνοδο πωλήσεων (τζίρων) των εισηγμένων, θεαματική μείωση λειτουργικών δαπανών και αύξηση εξωστρέφειας των εισηγμένων επιχειρήσεων δείχνουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου σε όσες εταιρείες τα έχουν ήδη ανακοινώσει.

Οι εκτιμήσεις είναι ότι τα συνολικά αποτελέσματα θα είναι αυξημένα κατά 15% στο εννεάμηνο και περίπου αντίστοιχα μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ τα τελικά αποτελέσματα (bottom line) τόσο στις λογιστικές καταστάσεις του εννεαμήνου όσο και (κατ' εκτίμηση) στα αποτελέσματα 12μηνου 2014 θα κυμανθούν μεταξύ 2%-5% αυξημένα σε σχέση με τα περυσινά.

Τα πρώτα μηνύματα από τα αποτελέσματα εννεαμήνου των εισηγμένων επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, που τονίζουν ότι η εξωστρέφεια είναι αυτή που φέρνει τα κέρδη και η ρευστότητα είναι αυτή που δημιουργεί ανάπτυξη ή άμυνα τους στις αρνητικές εξελίξεις.

Θετική ανατροπή κερδισμένων - χαμένων
Η εικόνα που θα παρουσιάσουν οι εισηγμένες στα αποτελέσματα εννεαμήνου αλλά και στα αποτελέσματα 12μηνου εκτιμάται θα είναι ότι για πρώτη φορά μετά από 14 τρίμηνα οι κερδοφόρες εισηγμένες θα είναι τουλάχιστον αντίστοιχες με τις ζημιογόνες και υπάρχουν βάσιμες εικασίες ότι στο 12μηνο θα είναι περισσότερες οι κερδοφόρες εισηγμένες σε σχέση με τις ζημιογόνες. Η ανατροπή αυτή θεωρείται αποτελέσματα μίας παρατεταμένης πολιτικής λιτότητας (ως εταιρικά μνημόνια) των εισηγμένων και της μερικής επιστροφής της ζήτησης στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Το θετικό από την ανατροπή αυτή είναι ότι για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια οι εισηγμένες επιχειρήσεις (ή τουλάχιστον οι περισσότερες εξ αυτών) παράγουν πλούτο, αυξάνουν το φοροδοτική τους ικανότητα αλλά και τις επενδύσεις τους, ενώ δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερες αντοχές στην εγχώρια κρίση. Η αύξηση περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας, που εκτιμάται ανά περίπτωση ότι θα φτάσει μέχρι και 20% σε ορισμένους κλάδους, πρέπει να συσχετισθεί με τους υφεσιακούς ρυθμούς που καταγράφονται μακροοικονομικά. Επίσης δημιουργεί εταιρικό «καύσιμο» ρευστότητας για να κινηθούν καλύτερα οι εισηγμένες. Αυτό ισχύει περισσότερο στις εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στον εταιρικό δανεισμό.

Αναμόρφωση του δανεισμού
Στα αποτελέσματα εννεαμήνου θα δούμε ότι σταδιακά ο δανεισμός τους έχει αναδιαρθρωθεί χρονικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί ο δανεισμός με ορίζοντα διετίας σε δανεισμό πενταετίας - δεκαετίας. Προς την αναδιάρθρωση αυτή λειτουργούν τα ομολογιακά δάνεια αλλά και οι πολιτικές των τραπεζικών ομίλων. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους αλλά και να μεταθέσουν τις πληρωμές τους σε μελλοντικές ταμειακές ροές.

Εκτακτα κέρδη και εποχικότητα
Τα έκτακτα κέρδη (μη επαναλαμβανόμενα κέρδη) θα είναι αυξημένα και στο εννεάμηνο και στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις. Επίσης, η θεαματική αύξηση του τουριστικού ρεύματος έχει βελτιώσει τα εποχικά αποτελέσματα (στο γ' τρίμηνο) για τις τουριστικές, τις μεταφορικές εταιρείες και τις εταιρείες τροφίμων-ποτών, ενώ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου βελτίωσε σημαντικά τη λειτουργική κερδοφορία του ΟΠΑΠ.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
Kατασκευές- υποδομές

Οι δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές (Ελλάκτωρ, ΓΕΚ-Τέρνα) καθώς και ο «Τιτάν» (κατηγορία υποδομών) δείχνουν ότι ευνοούνται από την αυξημένη εξωστρέφεια στην οποία έχουν καταφύγει τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να αποφύγουν την εσωτερική καθίζηση. Στα αποτελέσματα εννεαμήνου του «Τιτάν», τονίζεται ότι ο όμιλος ευνοείται από την αύξηση της κατανάλωσης στην Αμερική και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ υπάρχει ανάκαμψη στην εγχώρια ζήτηση τσιμέντου για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια εξαιτίας των δημόσιων έργων υποδομής. Στις κατασκευαστικές, το μεγάλο ανεκτέλεστο (από εγχώρια και διεθνή projects) θωρακίζει τους ομίλους που πλέον εκτός από τα έργα στο εξωτερικό, βλέπουν μετά από πέντε χρόνια να αναθερμαίνονται τα έργα υποδομών.

Ο χάρτης των αποτελεσμάτων

Τράπεζες

 • Αύξηση επιτοκιακών περιθωρίων
 • Μείωση λειτουργικου κόστους
 • Αναδιάρθρωση κεφαλαιακής βάσης Αύξηση υπεραξιών από μετοχές και ομόλογα

Τουρισμός - Μεταφορές

 • Εκτίναξη του τουριστικού ρεύματος Νέοι προορισμοί σε εσωτερικό και εξωτερικό Αύξηση εποχικής κατανάλωσης

Kατασκευές - Υποδομές

 • Αύξηση εξωστρέφειας
 • Δημόσιες επενδύσεις

Βιομηχανία - Ορυκτά - Μέταλλα

 • Μείωση κόστους πρώτων υλών
 • Συναλλαγματικές διαφορές
 • Εξωστρέφεια
 • Αναδιαρθρώσεις δανεισμού

Διυλιστήρια

 • Μείωση επιτοκίων διύλισης
 • Αύξηση εποχικής κατανάλωσης

Τρόφιμα-Ποτά

 • Βελτίωση στο γ' τρίμηνο
 • Οριακή υποχώρηση ζήτησης
 • Αύξηση εξαγωγών σε νέες χώρες

Εμπορικές επιχειρήσεις

 • Αναθέρμανση ζήτησης
 • Αύξηση τιμολογιακού ανταγωνισμού Μείωση περιθωρίων κέρδους

Τηλεπικοινωνίες - Πληροφορικής

 • Βελτίωση από εξωστρέφεια
 • Επίδραση από τον ανταγωνισμό στην εγχώρια ζήτηση

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90