22/07/2015
Να λειτουργήσει άμεσα το Χρηματιστήριο ζητά ο ΣΜΕΧΑ

 

Να λειτουργήσει άμεσα η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αλλά κάτω από προϋποθέσεις, που θα διασφαλίζουν την ισότιμη σχέση Ελλήνων και ξένων επενδυτών και την ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών, είναι η θέση του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) σχετικά με την παρατεταμένη αργία. Η επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου θα πρέπει να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση αγοραστών και πωλητών, δηλώνουν στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η χρηματιστηριακή αγορά θα πληγεί ανεπανόρθωτα λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία της, την αποτελεσματική διαμόρφωση των τιμών των μετοχών, τη διεθνή της αξιολόγηση και τις μακροχρόνιες προοπτικές της. Η παρατεταμένη αργία του Χρηματιστηρίου θέτει εν αμφιβόλω την παραμονή του στους διεθνείς δείκτες, βάσει των οποίων επενδύουν οι αλλοδαποί επενδυτές και ενέχει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης της ελληνικής αγοράς, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Τα στελέχη του ΣΜΕΧΑ τόνισαν ότι ο βασικός λόγος που καθυστερεί η έναρξη λειτουργίας της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς έγκειται στο γεγονός ότι η Τράπεζα της Ελλάδας φοβάται τις εκροές κεφαλαίων από τις τράπεζες. Ωστόσο, τα στοιχεία του Ιουνίου δείχνουν ότι οι εκροές κεφαλαίων μέσω του χρηματιστηρίου είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Αντίθετα, οι απώλειες δημόσιων εσόδων από το κλείσιμο του Χ.Α. ανέρχονται σε περίπου 12 εκατ. ευρώ σε είκοσι ημέρες.

«Οχι» σε περιορισμό κεφαλαίων 
Στην περίπτωση που η επαναλειτουργία του Χ.Α. συνδυασθεί με περιορισμό της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων από τραπεζικούς λογαριασμούς, μερικώς ή ολικώς, ο περιορισμός αυτός θα μειώσει την αγοραστική δύναμη των επενδυτών και θα αποθαρρύνει τη συμμετοχή τους, προσβάλλοντας την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, με ότι αυτό συνεπάγεται για την πορεία των τιμών των μετοχών, τη συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς και την αξιοπιστία του Χ.Α. γενικότερα.

Ο ΣΜΕΧΑ υπογραμμίζει ότι είναι αντίθετος σε οποιουδήποτε είδους περιορισμούς στη λειτουργία του Χρηματιστηρίου, οι οποίοι θα επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία των τιμών των εισηγμένων εταιρειών, στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΤΧΣ και των ασφαλιστικών ταμείων, όπου ένα μέρος της περιουσίας τους είναι επενδυμένο σε εισηγμένους τίτλους, καθώς και στο σύνολο της αξιοπιστίας του εγχώριου χρηματοοικονομικού μοντέλου. Ταυτόχρονα, οι λίγες εναπομένουσες εισηγμένες εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό θα αναζητήσουν άλλες αγορές στο εξωτερικό για να εισάγουν τους τίτλους τους. Oπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ, Σπύρος Κυρίτσης, με τα capital controls στις τράπεζες και την αδυναμία χρηματοδοτήσεων, μία εύρυθμη λειτουργία του ελληνικού χρηματιστηρίου θα βοηθούσε στη χρηματοδότηση των εισηγμένων επιχειρήσεων που εκπροσωπούν μεγάλο μέρος της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90