01/10/2014
Αποχώρησαν 2.200 εργαζόμενοι από την Alpha Bank

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία έληξε χθες η εθελουσία έξοδος της Alpha Bank. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ο αριθμός των εργαζομένων που δήλωσε συμμετοχή διαμορφώνεται σε 2.200, άτομα ενώ ο καταρχήν στόχος ήταν 2.000 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί πως ολοκληρωμένη σχετική εικόνα θα υπάρξει μέχρι τις 3 Οκτωβρίου, καθώς δόθηκε μία μικρή άτυπη παράταση που αφορά μόνο τις θυγατρικές της τράπεζας. Υπενθυμίζεται πως η Alpha Bank πραγματοποιεί την εθελουσία έξοδο στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσής της, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού.

Η τράπεζα ανακοίνωσε πως χθες ολοκλήρωσε την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank, συμπεριλαμβανομένου του Diners Club στην Ελλάδα.

Η εν λόγω συναλλαγή περιλαμβάνει τις εργασίες Wealth Management με υπό διαχείριση κεφάλαια 2,0 δισ. ευρώ (εκ των οποίων καταθέσεις ύψους 0,9 δισ. ευρώ), καθαρό υπόλοιπο χορηγήσεων (κυρίως πιστωτικών καρτών), ύψους 0,4 δισ. ευρώ, καθώς και τα 20 καταστήματα του δικτύου λιανικής τραπεζικής, τα οποία εξυπηρετούν 480.000 πελάτες.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών λιανικής τραπεζικής της Citi, η Alpha Bank ισχυροποιεί περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και εμπλουτίζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της στους πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Η συνεργασία με το Diners Club, ένα εμπορικό σήμα υψηλού κύρους, ενισχύει επίσης σημαντικά την ήδη ισχυρή παρουσία της τράπεζας στην αγορά των πιστωτικών καρτών. H εξαγορά των εργασιών λιανικής τραπεζικής της Citi εκτιμάται ότι θα συμβάλει, εντός των επομένων δύο ετών, στην αύξηση της κερδοφορίας της τράπεζας κατά 50 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών).

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90