26/09/2014
Τράπεζες και ασφάλειες κυριάρχησαν στην ανάπτυξη της οικονομίας

 

Όχι μόνο επιβίωσαν περισσότερα από πενήντα χρόνια, αλλά κατάφεραν να ενισχύσουν σημαντικά τα κεφάλαιά τους, ιδιαίτερα κατά την τελευταία 25 ετία. Δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας και εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να στηρίζουν το ελληνικό ΑΕΠ.

Ο λόγος για 1.396 επιχειρήσεις, οι οποίες κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες, με κορυφαία την κρίση που πλήτει τη χώρα μας τα τελευταία έξι χρόνια, πέτυχαν να ξεχωρίσουν για τις επιδόσεις τους.

Οι συγκεκριμένες περιλαμβάνονται στην επετειακή έκδοση της ICAP «Επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν διαχρονικά» και προέρχονται από όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας, από τις τράπεζες και τις ασφάλειες μέχρι το εμπόριο και τη βιομηχανία. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Eurobank και Alpha Bank) αλλά και κορυφαίες εταιρείες όπως η ΔΕΗ, ο ΟΠΑΠ, η S&B, η ΜΕΤΚΑ, η «Καρέλιας» και η «Γρ. Σαράντης». Σύμφωνα με την έρευνα της ICAP, η περίοδος της μεγάλης ανάπτυξής τους ήταν από το 1989 έως το 2008, λίγο πριν η κρίση περάσει την «πόρτα» της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, σε δείγμα 667 εταιρειών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι ισολογισμοί, ο μέσος πραγματικός ρυθμός αύξησης του ενεργητικού τους ήταν περίπου 2,5%, ενώ σε απόλυτα μεγέθη (εκφρασμένα σε ευρώ και σε σταθερές τιμές του 2013 ώστε να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη) το συνολικό ενεργητικό τους από 32,2 δισ. ευρώ το 1989 ανήλθε σε 57,9 δισ. ευρώ το 2013.

Τα «χρυσά χρόνια»

Βεβαίως η ανάπτυξη των εταιρειών ήταν πραγματικά εντυπωσιακή την περίοδο 1989-2008 (προ της οικονομικής κρίσης), καθώς ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του συνολικού ενεργητικού των 663 εταιρειών (εκτός τραπεζών και ασφαλειών) το συγκεκριμένο διάστημα διαμορφώθηκε στο 4%, τα δε συνολικά κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των 68,2 δισ. ευρώ το 2008. Ωστόσο, την τελευταία πενταετία εν μέσω συνεχούς και εντεινόμενης ύφεσης ο ρυθμός μεταβολής αυτών ήταν αρνητικός (-3,2%). Εξετάζοντας το ενεργητικό σαν απόλυτο μέγεθος (σε ευρώ - σταθερές τιμές του 2013), παρατηρείται αύξηση των κεφαλαίων σε ποσοστό άνω του 100% την περίοδο 1989-2008, ενώ την επόμενη πενταετία κατεγράφη μείωση κατά περίπου 15%. Αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια των 663 επιχειρήσεων (πλην τραπεζών και ασφαλειών) που επιβίωσαν μέχρι σήμερα, παρατηρείται αύξηση αυτών κατά 66,1% την 25ετία 1989-2013. Σε απόλυτα μεγέθη το ύψος αυτών διαμορφώθηκε σε 20,3 δισ. ευρώ το 2013 από 12,2 δισ. ευρώ το 1989. Και σε αυτήν την περίπτωση, η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ήταν σαφώς πιο εντυπωσιακή το διάστημα προ της οικονομικής κρίσης (+121,1% φτάνοντας τα 27 δισ. ευρώ), ενώ την τελευταία πενταετία καταγράφεται πτώση των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων κατά 24,9%.

Σχετικά με τα αποτελέσματα χρήσεως, διαπιστώνεται αύξηση των συνολικών πωλήσεων των 663 επιχειρήσεων (πλην τραπεζών - ασφαλειών) μόνο κατά 10,1% την 25ετία 1989-2013. Ωστόσο, ο ρυθμός μεταβολής την περίοδο προ της κρίσης ήταν σαφώς εντυπωσιακός, καθώς καταγράφηκε αύξηση κατά 59,1%, ενώ την τελευταία πενταετία υπήρξε σημαντική μείωση των πωλήσεων, κατά 30,8%. Κατά τομέα, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων την περίοδο προ της κρίσης (1989-2008) παρουσίασε ο τομέας του τουρισμού (166%) και ακολούθησαν κατά σειρά οι τομείς του εμπορίου (79,2%), των υπηρεσιών (59,9%) και της βιομηχανίας (45,7%). Τα επόμενα έτη της ύφεσης (2008-2013) ο τομέας που επηρεάστηκε ιδιαίτερα ήταν αυτός του εμπορίου, καθώς οι εμπορικές εταιρείες του δείγματος κατέγραψαν μείωση πωλήσεων κατά 43,8% και ακολούθησαν οι τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες εμφάνισαν μείωση 30,1%, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις με μείωση 28,4% και, τέλος, οι εταιρείες των υπηρεσιών με πτώση 25,1%. Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών εταιρειών, τα οποία υπερ-τριπλασιάστηκαν το διάστημα 1989-2013.

Ξεχώρισαν τράπεζες - ασφάλειες
Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα για το σύνολο των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα ήταν αρνητικό το 2013, ενώ τα προηγούμενα έτη αναφοράς (1989 και 2008) ήταν θετικό. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη από 557 εκατ. το 1989 αυξήθηκαν σε 679 εκατ. το 2008, ενώ το 2013 υπήρξε ανατροπή με διαμόρφωση ζημιογόνου συνολικού αποτελέσματος, οι δε συνολικές ζημίες ξεπέρασαν το ποσό του 1,1 δισ. ευρώ. Αντίθετα, ο τραπεζικός τομέας είναι κερδοφόρος την τελευταία 25ετία συνολικά και μάλιστα τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν δραστική αύξηση, καθώς ανήλθαν στο ποσό του 1,3 δισ. ευρώ το 2013. Στο σημείο αυτό, η ICAP επισημαίνει ότι η αλματώδης αύξηση των μεγεθών του τραπεζικού τομέα που περιγράφηκε παραπάνω, δεν είναι αποτέλεσμα μόνον της ανάπτυξης των εργασιών, αλλά προέρχεται και από τη συγκεντροποίηση του κλάδου, με τις απορροφήσεις/συγχωνεύσεις μεγάλων τραπεζών του παρελθόντος από όσες επιβίωσαν, τόσο σε προηγούμενα έτη όσο και πρόσφατα με στόχο την αναχρηματοδότησή τους.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90